JOURNUMMER
08-534 710 60

Christer Blomqvist

Arbetsledare Service

Christer Blomqvist

Telefon: 08-534 710 70
E-post: service@starkfasad.se

Christer är arbetsledare för vår byggservice och planerar upp det dagliga arbetet för alla hantverkare inom servicegruppen. Här hanteras all mindre uppdrag främst inom mur- och puts samt betong, men även andra typer av mindre uppdrag som behöver samordnas.  T.ex. tak, fönster, räcken, plåt, el, vatten, mark, etc.

Christer är själv erfaren murhantverkare med en lång tid hos oss på STARK.

Förfrågningar kan du ställa till vår e-postadress:  service@starkfasad.se