JOURNUMMER
08-534 710 60

Per Österlin

Serviceansvarig

Per Osterlin

Telefon: 08-534 710 70
E-post: service@starkfasad.se


Per ingår i vår produktionsledning, som entreprenadingenjör och som utvecklar inom hela Fasadgruppen, i vilket STARK Fasadrenovering ingår.

Utöver detta anvsvarar han även för vår serviceenhet, som hanterar mindre uppdrag främst inom mur- och puts samt betong, men även andra typer av uppdrag som behöver samordnas i samband med detta. T.ex. tak, fönster, räcken, plåt, el, vatten, mark, etc.

Förfrågningar kan du ställa till vår e-postadress:  service@starkfasad.se