Ring oss gärna!
08-534 710 70

5000 kvm stark fasad åt kvarteret Muraren 2

2011-03-25
SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, är en kooperativ hyresrättsförening, som ägs av sina cirka 83 000 medlemmar. Föreningen äger och förvaltar cirka 7 300 lägenheter och av dessa ligger merparten i Stockholm Stad. Nu putsar STARK SKBs nya kvarter om 69 lägenheter på Flyghamnsvägen i Täby; det första projektet för föreningen i denna kommun.

SKB grundades 1916 och är ett medlemsägt fastighetsbolag som förser sina medlemmar med lägenheter. Föreningens lägenheter hyrs ut till medlemmarna mot en deponi avgift, som återbetalas om föreningsmedlemmen flyttar från föreningen. Lägenheterna kan inte köpas eller säljas.

Sedan starten har företaget långsamt vuxit och ökat sitt fastighetsbestånd med ca 80 lägenheter per år. Årets projekt inom nyproduktion heter kvarteret Muraren 2 och startade egentligen redan 2008 med en arkitekttävling för potentiella byggherrar!

-Täby Kommun utannonserade en tävling för preventiva byggherrar där bl a gestaltningen var en del av kriterierna. Vi anlitade ÅWL arkitekter som ritade detta kvarter med fyra trapphus – och vårt bidrag vann! berättar Johan Jarding som är projektchef på SKBs Tekniska avdelning.

SKBs tekniska avdelning består av två enheter; drift och projekt. Johan är ansvarig för 4 projektledare som tillsammans svarar för samtliga ROT- och nyproduktioner hos SKB.

-Vi har en medveten strategi för nybyggnation av fasader; tunga fasader med leca som putsbärare, isolering och tjockputs utanpå detta.

-Detta är den mest fuktsäkra lösningen som ger minst underhåll och mest energibesparing, enligt vår erfarenhet, avslutar Johan.

Projektstart 2010

Sommaren 2010 startade så byggnadsarbetena för kvarteret Muraren 2. Projektet innefattar uppförandet av ett kvarter med fyra trapphus. Kvartetet byggs som lågenergi och omfattar ca 5000 kvm fasad och det är STARK som kontrakteras för att förse dem med fasadputs.

Eugene Camara är platschef för NCC Construction, som är totalentreprenör, och delar de positiva erfarenheter beställaren har av byggmetoden:

-Fördelen med fasaden för detta projekt är att betongelementen som står för den bärande konstruktionen har ett inre skikt av isolering redan från fabriken. Detta gör att vi inte behöver applicera isolering innanför fasadputsen. Dock så får fasadens ytskikt de fördelar en platsproducerad fasad har; inga skarvar och en levande struktur och färgsättning.   

-Byggmetoden påminner om konstruktionen för passivhus, denna variant har en något lägre lufttäthet, men är ändock väldigt energibesparande, säger Eugene som jobbat med nyproduktion av fastigheter i 30 år, varav 10 som platschef på NCC.

NCC väljer underentreprenör med resurser

När det kommer till de underentreprenörer som NCC valt att samarbeta med så har Eugene kvalifikationerna klart för sig:

-En god underentreprenör håller utlovad nivå, löser problem på ett föredömligt sätt, håller tider och har extra resurser att sätta in i händelse av komplikationer.

Projektet skall stå klart oktober 2011.

Två av huskropparna som tillhör kvarteret Muraren 2 i Täby (klicka för förstoring).
Utanpå betongelementen så läggs ett armeringsnät, därefter läggs ett tjockt lager puts (20 mm) på fasaden. Fasaden färgas (läs målas) sedan vinröd. Bilden är tagen under pågående entreprenad den 23 mars (klicka för förstoring).