Ring oss gärna!
08-534 710 70

Avslutad entreprenad i Bromma

2015-07-08
Järnheden är en bostadsrättsförening i Bromma bestående av tre smalhus med funktionalistisk arkitektur. Ett av huset har under STARKs regi genomgått en fasadrenovering som färdigställdes i slutet av juni månad.

Runt kristi födelse började Bromma, tack vara sin bördiga jord, växa fram som en rik jordbruksbyggd, vilket delvis kan ses på de många arkiologiska fynd har gjorts i området. Det dröjde dock till sekelskiftet 1900 innan de färre antal större gods kompletterades med en omfattande bebygglse av såväl villor som flerbostadshus.

Bostadsrättsföreningen Järnheden ligger i Johannesfred, nära Ulvsundasjön och består av tre hus byggda under 1945 - 1946. Trots att husen byggdes efter funktionalismens storhetstid finns tydliga drag av just denna arkitektur och tankarna förs omgående till hustypen smalhus.

Föreningen anlitade STARK under sommaren 2014 för att genomföra en fasadrenovering på ett av de tillhörande husen. Entreprenaden har inkluderat hel nedknackning av den gamla fasaden med en ny putsbeläggning likt tidigare struktur och färg. I slutet av juni avslutades arbetet och huset står nu färdigt med en ny fasad som kommer hålla sig i många år framöver.