Ring oss gärna!
08-534 710 70

Byggnadsarbetaren på besök hos STARK

2015-05-25
En av STARK Fasadrenoverings arbetsplatser i Björkhagen har fått besök av Sveriges största byggtidning, Byggnadsarbetaren. Här har man träffat arbetslaget med lagbas Calle Cederqvist i spetsen för att diskutera löner och gemensamhetsackord.

Cenneth Niklasson berättar i en artikel hur gemensamhetsackordet mellan trä-, betong- och murarbetare håller på att ge vika. Murare börjar i allt större utsträckning dra sig ur och istället hamna i mer specialinriktade bolag. Anledningen till detta är lönefördelen.

Ute i Björkhagen träffar Byggnadsarbetaren ett av STARKs arbetslag, som vid tillfället är i full färd med en fasadrenovering av ett flerbostadshus. Lagbas Calle Cederqvist uppger i artikeln hur han alltid jobbat efter eget ackord utan gemensam löneuppgörelse med snickare och betongarbetare.

Vidare redogörs för de löneskillnader som finns att skåda mellan arbetarna i branschen. För samtliga regioner där Byggnads innehar löneuppgifter för murare redovisas en betydande skillnad gentemot TBM-gruppen. Detta till murarnas fördel, där snittlönen i Stockholmsregionen är 43 kronor mer i timmen till skillnad från lönerna i gemensamhetsackordet.

Calle Cederqvist utvecklar och menar att de under senaste året haft en bra, hög lön, men att de också är väldigt engagerade i jobbet. Detta är något som även Filips Nyqvist från arbetslaget styrker när han berättar om vikten av engagemang, men ökad förtjänst och mer glädje på jobbet som följd.

Läs hela reportaget på Byggnadsarbetarens hemsida.