Ring oss gärna!
08-534 710 70

Energivinster med STARK i Kista

2012-02-05
Bostadsrättsföreningen Fanö är belägen i Kista, nordväst om Stockholm. I december 1976 flyttade de första boende in i föreningen. Idag när bostadsområdet tagit sig en bra bit över 30 år så behövs en rejäl upplyftning. Brf Fanö valde i oktober 2011 att ge STARK förtroendet att utföra upprustningen.

Arbetet med renoveringen av Brf Fanö startade i Oktober år 2011. Projektet beräknas ta upp till två år. Arbetsstyrkan från STARK kommer att skifta mellan 4-10 man på plats, utöver det kommer ett antal underleverantörer. Först påbörjas ett fönsterbyte om ca 2.000 moderna energifönster, till nya tätskikt läggas på taken i kombination med en förbättra konstruktion på krönen utvändigt avslutas allt med en fasadrenovering.

I entreprenaden ingår även betongrenovering. Två terasshus har garage i bottenvåning. är ska betongen både bilas och fräsas, ny tätskikt och ny beläggning utföras. I uppdraget ingår även att renovera betongen i de på garagen liggande entreplanen.

BRF Fanö kommer, förutom en rejäl uppfräschning av hela sitt bostadsområde, också göra betydande energivinster med dessa åtgärder. Förutom att man faktiskt bygger in modernare teknik så kommer förutsättningarna att injustera värme och ventilation förbättras.

Originalfönstren som finns på platsen är inte energieffektiva, i dagens mått, och dessutom undermåttligt monterade. Otät eller obefintlig isolering i kombination med tveksam friskluftsfunktion gör att man tappar mycket i uppvärmning. De åtgärder som nu utförs av STARK kommer förbättra föreningens energiförbrukning och därmed sänka kostnader.

Kombinationen av energiåtgärderna borde kunna generera en minskad energiförbrukning med ca en tredjedel.

Mikael Karlsson och Lars Ehrlund är ansvariga för projektet från STARK. Båda två ser positivt på att projektet storleken på projektet och att den sträcker sig över en längre tid. Det borgar för möjligheten att hitta bra en bra metodik i arbetet och allt i ett nära samarbete med föreningens ansvariga. STARK utför bl.a. provmonteringar för att kunna testa och känna på lösningarna "på riktigt".

- "Vi vet hur viktigt det är med bra information och framförallt en nära dialog med alla boende. Vi har också knepiga arbetsmoment, med vissa tunga lyft, där vi med våra lärdomar kan hitta fiffiga lösningar på arbetsmiljöproblem som på det tekniskt utförandet. Vi ser fram emot två riktigt roliga år med alla boende inom Brf Fanö.", avslutar Lars "Lalle" Ehrlund glatt.

2000 moderna energifönster ska monteras. (Klicka för förstoring)
Brf Fanö gör energivinster tillsamamns med STARK. (Klicka för förstoring)
STARK utför många prov och tester för rätt metoder. (Klicka för förstoring)