Ring oss gärna!
08-534 710 70

Fasadgruppen växer med Mälardalens Mur & Puts

2017-04-03
Fasadgruppen som är Sveriges geografiskt största fasadkoncern växer nu ytterligare genom förvärv av Mälardalens Mur & Puts AB, med säte i Enköping och verksamhet i Västmanland, Uppland och Gävleborg.

Mälardalens Mur & Puts omsätter ca 70 Mkr och har ca 50 anställda, med ett fokus på murat och putsat byggande. Verksamheten ska, likt övriga bolag inom Fasadgruppen, fortsatt drivas av nuvarande ledning och anställda.

Fasadgruppen ökar den geografiska täckningen med Västmanland, Uppland och Gävleborg. Dessutom skapas fler goda synergier inom koncernen, inte minst i Mälardalsregionen.

Efter samgåendet omsätter Fasadgruppen Sverige ca 400 Mkr och erbjuder resurser och kompetens via ca 200 anställda.

Fasadgruppen tillförs i affären ytterligare bredd och spetskompetens, Mälardalen har utfört många spännande fasadprojekt, även med olika kvalitetssystem, t.ex. P-märkta fasader. Man har också en haft ett stort engagemang för teknik och utveckling, inom branschföreningen SPEF.

Samgåendet följer Fasadgruppens strategiska tillväxtplan. Utifrån denna har en positiv dialog funnits mellan parterna en tid, förstås med en god samstämmighet om framtidens möjligheter.

Fasadgruppens strategi är tydlig och det är enormt roligt att nu ta nästa steg ihop med en till viktig spelare i fasadbranschen. Samgående är helt i linje med vår tillväxtplan och vi får nu ett än bättre grepp om vår marknad. Det är en rolig tid för oss, med många spännande möjligheter”, berättar Lars Bergkvist, Styrelseordförande i Fasadgruppen

”Det är fantastiskt roligt att få med ytterligare en professionell och kunnig spelare inom murat och putsat byggande. Det är ett väldigt viktigt samgående för oss, vi kommer få mycket nytta av varandra och förstås få ännu roligare arbetsdagar!”, känner Mats Karlsson, VD för Karlssons Fasadrenovering och styrelseledamot för Fasadgruppen

”Vi har haft så mycket gemensamt, under våra samtal med Fasadgruppen, och vi delar samma vision och framtidstro, tycker Daniel Svensson, VD för Mälardalens Mur & Puts, och fortsätter: Fasadgruppen skapar många fördelar för oss men vi är också säkra på att vi kan tillföra mycket inom en fasadfamilj som vi också känner väl”

STARK välkomnar Mälardalen in i Fasadgruppen!