Ring oss gärna!
08-534 710 70

Fönster- och stuckaturjobb färdigställt på Kv. Mjölnaren 6

2014-05-05
I december 2013 fick STARK ett uppdrag från HB Mjölnaren som omfattade en fönster- och fasadrenovering av en karaktäristisk byggnad i Vasastan, byggd år 1889. Arbetet skulle ha varit klart v. 20 men stod klart redan v. 16.

Totalt har fyra murare och en målare varit på plats och arbetat med projektet. Materialet som använts har varit hydrauliskt kalkbruk, vanligt kalkbruk, lotusalfärg och linoljefärg. Byggnadens fasader har renoverats tidigare, stuck och putsade ytor har målats med en organisk färg.

Något utmärkande för Kv. Mjölnaren 6 är att huset är klassat grönt enligt Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering. Färgen grönt inom denna klassificering betyder att fastigheten har bebyggelse som är särskilt värdefull utifrån kulturhistorisk, konstnärlig och miljömässig synpunkt.

Johan Faltin är platschef på detta projekt och kommenterar följande: ”Arbetet har verkligen rullat på bra, och det känns skönt att kunna leverera tidigare en väntat”