Ring oss gärna!
08-534 710 70

Gamla industrikvarter blir fräscha lokaler för ungdomar

2011-08-15
Liljeholmen klassas som Stockholms första förort, tillsammans med Sundbyberg. Vid Liljholmsstranden ligger många industrilokaler kvar, men många har fått nya hyresgäster genom årens lopp. I kvarteret Tryckeriets lokaler samsas idag Idrottsförvaltningen med tre idrottshallar tillsammans med kontors-, skol- och småindustriföretag. STARK renoverar nu det gamla tryckeriet fasader till förmån för skolungdomars fortsatta idrottsutövning.

Fastigheten som ligger vid korsningen Mejerivägen/Liljeholmsstranden är en del av kvarteret Tryckeriet 13. Och mycket riktigt låg här ett tryckeri (Liljeholmens Tryckeri 1880). Fastigheten innehåller idag tre idrottshallar samt några mindre idrottslokaler och är under ombyggnation för att utökas med ytterligare två idrottshallar med tillhörande serviceytor.

Hallen används dagtid av närmare tjugo olika grund- och gymnasieskolor i närområdet, både kommunala skolor och friskolor. STARK skall renovera fasaden på den befintliga byggnaden, mura igen ett antal fönster samt renovera och måla de övriga fönstren. Målning och lagning av takfoten ingår även i entreprenaden.

Entreprenaden skall stå klar i september 2011.

Fastigheten kvarteret Tryckeriet inhyser tre stycken idrottshallar (klicka för förstoring).
Granne med projektet ligger Cementas fabrik på Liljeholmen (klicka för förstoring).