Ring oss gärna!
08-534 710 70

Grönare på sös, igen!

2013-08-13
Under 2012 avslutade STARK ett fyra år långt uppdrag åt Locum, där "Söders Vita Pärla", Södersjukhuset renoverats utvändigt, innefattande 25 000 kvm fasad, 2700 fönster, takkrön, burpråk, sedumtak på innergårdar, etc. Ett omfattande uppdrag på ca100 Mkr som nu utökas efter förnyat förtroende hos beställaren Locum.

 

STARK har mellan 2008 och 2012 renoverat Södersjukhuset, och återställt den till dess ursprungliga charm och funktionella arkitektur. Sjukhusets norra, västra och östra fasader berördes då de södra renoverades redan under slutet 90-talet.

I renoveringen har man även genomfört ett antal viktiga energiförbättrande åtgärder, merparten av de 25000 kvm fasad som  putsas om har även tilläggsisolerats. Till detta har ca 2700 fönster ersatts av moderna energifönster.

STARK har även byggt om fläktrum på tak, utvändiga och invändiga burspråk, metall- och fönsterpartier samt byggt om taken på innergårdar till sedumtak. Vackra växtbeklädda tak som också skapar en vacker miljö för patienter och personal på sjukhuset.

En gård, i västligt läge, som huserar leveranser lämnades utan åtgärder, i väntan på finansiering och framtida förändringsbeslut för brukaren. Under 2013 upphandlades dock den sista etappen och STARK Fasadrenovering har återigen erhållit förtroendet att slutföra renoveringen helt.

Ytterligare 2 huskroppar på totalt 3100 kvm ska nu tilläggsisoleras och putsas. Till det byter vi 230 fönster till moderna energifönster. Martin Wulff, som nyligen befordrats till arbetschef, kommer att tillsammans platschefen Andreas Pettersson att vara ansvarig för hela byggprocessen.

I arbetet ingår, precis som i uppdraget 2008-2012, att sanera de miljö- och hälsovådliga produkter som använts i byggnation under tidiga år, bla. asbest och PCB.

Under v. 32 inleder STARK sitt arbete på huskropparna som väntas stå klara v.52.