Ring oss gärna!
08-534 710 70

Grönare på SÖS

2012-05-25
u avslutas Starks fyra år långa entreprenad på Södersjukhuset i centrala Stockholm. Projektet, som påbörjades år 2008 och är ett av Stark's största genom tiderna, har omfattat en upprustning på en fasadyta av 25 000 kvm på 15 olika huskroppar.

Cirka 2600 fönster har bytts ut och 25 000 kvm fasad har tilläggsisolerats. i samband med de nya sedumtak som lagts på de flesta övre ytor av sjukhuset, bidrar detta till en minskad energiförbrukning. Enligt Locum AB's beräkningar kommer Södersjukhuset spara cirka 75 medelstora villors energiförbrukning årligen vilket utgör en otrligt stor energivinst.


Avetableringen har nu inletts och beräknas vara klar i slutet av maj. Cirka 40 byggare har ständigt alternerat på arbetsplatsen och har alla upplevt en väldigt god mottaglighet från Södersjukhusets personal i samband med de plötsliga inhoppen i allt från obduktionsavdelningar till BB etc.

Malin Kiltorp som är projektchef på Locum AB upplever att samarbetet har gott helt strålande och uppger att det varit en felfri operation från Starks sida. "Tidsplanen har hållts och vi har haft ett väldigt god mottaglighet på sjukhuset vilket verkligen värmer."  

Stefan Karlsson som är platschef är otroligt nöjd med Starks insats. "Vi håller på med två års garantibesiktning just nu av etapp 2 och fasaderna hade inte en enda besiktningsanmärkning. Då blir man stolt och extra nöjd."

Materialet som användes var Webers MK 2 Rivputs samt 80 m.m mineralull.
Södersjukhuset sparar nu 75 medelstora villors energiförbrukning årligen.
Sedumtak som bidrar till energisparande huskroppar.