Ring oss gärna!
08-534 710 70

Katarinahusets fasad rustas av STARK

2011-08-01
Rosenlunds sjukhus ligger intill Ringvägen på Södermalm i Stockholms kommun. Det öppnade år 1887 som Maria församlings och Katarina församlings gemensamma fattighus, Södra fattighuset, som med tiden blev Rosenlunds ålderdomshem. Katarinahuset invigdes 1905 och hade – enligt dåtidens mått - det enorma antalet av 400 vårdplatser. Nu rustas fasaden på ett av Stockholms stads första och största ålderdomshem.

Rosenlund är också benämningen på en trädgård vid Tantolunden om man studerar kartor från 1700-talet. Vid den tiden fanns ingen socialvård - inte heller någon offentligt finansierad vård att tala om i Stockholm. För äldre personer som inte längre hade förmåga att arbeta till sitt uppehälle fick förlita sig på sina anhöriga och om sådana saknades återstod tiggeri.1737 bestämdes det att kyrkan genom församlingarna skulle ta hand om sina fattiga och de äldre som saknade möjligheter att få sin försörjning tryggad genom anhörigas försorg. Maria- och Katarina församlings gemensamma fattighus stod färdigt 1887 på Rackarberget - det som skulle bli Rosenlund.

För att bygga huset fraktades byggnadsmaterial på ett 1800 meter långt rälsspår från Årstaviken dit materialet anlände med pråmar. Anstalten byggdes till i omgångar. Fattighuset blev Rosenlunds Ålderdomshem, ålderdomshemmet blev sjukhus och 1975 stod senaste delen av Rosenlunds sjukhus inflyttningsklart.

Katarinahuset efter Katarina församling

Genom åren har det gjorts flera tillbyggnader, bland annat 1897 och 1905, då det så kallade Katarinahuset invigdes med 400 vårdplatser. Då fanns det ungefär 1 160 platser totalt på ålderdomshemmet. År 1913 byggdes Guldbröllopshemmet vid Ringvägen. År 1975 var det då moderna Rosenlunds sjukhus klart. Idag rymmer Rosenlunds sjukhus flera olika typer av mottagningar med anknytning till hälso- och sjukvård, bland andra Rosenlunds vårdcentral, en folktandvårdsklinik och Karolinska universitetssjukhusets hörselhabilitering. Fastigheten ägs av Stockholms läns landsting och förvaltas av dess fastighetsförvaltare Locum. 

STARK skall renovera fasad och fönster på Katarinahuset med start juni månad. Projektet beräknas vara klart senhösten 2011.

Källa: Wikipedia och Rosenlundsnytt http://rosenlundnytt.tripod.com/historia.htm

Rosenlund vid sekelskiftet 1900. Den lilla byggnaden till vänster på bilden var vaktstugan där kontroller gjordes så att fattighjonen inte förde med sig sprit in på hemmet (klicka för förstoring).
Katarinahuset ritades av arkitekterna och bröderna Axel och Hjalmar Kumlien. De ritade många andra kända byggnader i Stockholm, bland annat Grand Hotel, Münchenbryggeriet och Sankt Paulskyrkan på Mariatorget (klicka för förstoring).
Katarinahuset idag, fasaden är synbart i behov av upprustning (klicka för förstoring).