Ring oss gärna!
08-534 710 70

Musikhögskolan kan bli Årets Bygge!

2016-10-16
Vi på STARK Fasadrenovering har varit underentreprenör till NCC Building som åt byggherren Akademiska Hus, uppfört nya Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. Ett projekt som nu har nominerats till priset som Årets Bygge 2017.

Årets Bygge är samhällsbyggndadsbranschens mest prestigefyllda pris och delas ut av tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Av alla föreslagna projekt nomineras totalt 20 stycken som särskiljer sig extra mycket. Detta sett ur ett helhetsperspektiv och inte bara arkitektur, gestaltning och känsla.  

Bedömningen sker även utifrån viktiga perspektiv i utförande, hela vägen från projektering till slutförande. Hur samarbetet mellan involverade parter varit, hur arbetet med funktion och kvalitet har fungerat, tekniska innovationer, hur man samordnat arbetsmiljöarbetet, hållit tider och förstås vilket hållbarhetsperspektiv man haft.

Nu har projektet KMH, Kungliga Musikhögskolan, fått nominering till Årets Bygge 2017, som avser projekt sluförda under 2016. Byggherren Akademiska Hus har beställt uppraget och NCC Building har haft ansvaret som huvudentreprenör.

Helt nya byggnader har uppförts invid Valhallavägen men också integrerats väl med den befintliga byggnadsminnesmärkta ridhusmiljön där Swartlinska ridhuset är bas, idag utgör ridskolan istället bibliotek.

STARK Fasadrenovering har åt NCC och Akademiska Hus utfört isolering och puts i moderna system för nybyggnationen men även det traditionella murhantverket som renoveringen och ombyggnad av det byggnadsminnesmärkta ridhuset inneburit.

"Fantastiskt roligt att vi får ingå i ett spännande samarbete och vara del av ett projekt med så pass mycket innovation och förstås eftertanke", berättar Stefan Karlsson VD och fortsätter. "Här har vi verkligen fått använda alla delar av all vår murarkompetens med så pass blandade förutsättningar och uppdrag"

"Det är hedrande att man blivit nominerad, nu hoppas vi att våra beställare också får vinna, men det är förstås många andra spännande projekt nominerade. Det kan bli tufft men vi håller tummarna!", avslutar Stefan.

Länk om nomineringen >>

http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/slingrig-vag-fram-till-ny-musikhogskola-23990

 

 

Entrén mot KMH där tre spännade arkitekturmiljöer samas!
Moderna system har varvats med traditionella hantverksmetoder