Ring oss gärna!
08-534 710 70

Ny Arbetschef och Platschef/Arbetsledare

2013-07-15
STARK utvecklar organisationen och befordrar Martin Wulff till arbetschef samt Johan Faltin till platschef/arbetsledare, bägge inom verksamhetsområdet mur- och puts.

 Martin har alldeles nyligen befordrats till arbetschef efter att ha jobbat som platschef i cirka fem år på STARK. Han har över 20 års arbetserfarenhet i branschen och tog värvning på företaget, som lärling, redan under sin byggutbildning. Han är som uppväxt med STARK Fasadrenovering.

 I sin nya roll kommer Martin ha ett övergripande ansvar för alla mur- och putsentreprenader där han kommer stötta platschefer och arbetsledare, se till att resurser fördelas rätt, finnas tillgänglig för mur och putsfrågor samt följa upp samtliga mur- och putsprojekt. 

 ”Jag känner mig oerhört stolt och glad att det finns ett så starkt förtroende för mig i denna roll. Det ska bli väldigt spännande och utmanande att få utvecklas ytterligare inom detta område” tillägger Martin. 

 I samband med att Martin Wulffs befordras, har hans tidigare position ställts till förfogande. Johan Faltin, som liksom Martin började arbeta som murarlärling ute på ställningen och som har agerat lagbas för STARK Fasadrenovering, i ett flertal år, kommer att överta Martin Wulffs tidigare roll som platschef/arbetsledare.

 Johan besitter en väldigt god kompetens inom främst mur- och putsbyggen och kommer på sikt att driva egna mur- och putsentreprenader från planering till garantiåtaganden.

 ”Jag känner mig väldigt exalterad över min nya roll som platschef/arbetsledare på STARK Fasadrenovering och tror det kommer bli väldigt spännande och lärorikt" säger Johan.

 "Martins och Johans resor från lärlingar till chefer är goda exempel på hur en anställd inom STARK Fasadrenovering kan utvecklas och jobba sig in i en bredare roll, som exempelvis en chefsposition", säger Mikael Karlsson VD på STARK, "bägge är också goda förebilder för den värdegrund som verksamheten vilar på".

 "En oerhört viktig faktor för vår framgång är personalen, i alla led. Det vet våra kunder också. Att vi kan skapa en bra plattform för våra anställda gör att vi också kan skapa en bra plattform för alla våra långsiktiga kundrelationer. Vi tror att framgång möter framgång", avslutar Mikael.

Från vänster: Johan Faltin & Martin Wulff