Ring oss gärna!
08-534 710 70

Ny Entreprenadingenjör!

2014-09-09
Per Österlin är STARK's senaste tillskott inom produktionsledningen. Här följer en kort intervju med honom om hans tid som han haft hittills på företaget.

Hur kom du in i byggbranschen och vad inspirerades du av som ung? 

Jag har länge varit intresserad av arkitektur och har på samma sätt drivits av skapande. Jag gillar branschens mångsidighet och att något konkret faktiskt skapas. Inspiration hämtar jag från alla möjliga håll och kanter, men jag har alltid inspirerats av människor med passion för vad de gör, egentligen oavsett vad detta kan tänkas vara. Det är något speciellt med människor som är extremt skickliga inom sitt område.


Vad fick dig att välja STARK från första början?

Efter att ha suttit på arkitektkontor en tid ville jag leta mig in i själva produktionen och samtidigt ville jag åt en utvecklande tjänst. Redan efter första intervjun ville jag ha det här jobbet – självgående arbete, ansvar, utmanande arbetsuppgifter – vad mer kan man begära?

Jag visste redan när jag pluggade att jag ville söka mig till ett bolag i Starks storlek – här finns tillräckligt mycket resurser för att inte behöva ”uppfinna hjulet på nytt” varje gång något ska utföras, men samtidigt är det så pass litet att när exempelvis ett större beslut ska fattas så behöver det inte dras genom en analysavdelning för att utfallet ska övergöras. 

Jag fastnade även för det förtroende man får för sin roll; att man själv tillåts ”äga” projekten istället för att bara bli delegerad arbetsuppgifter. Att bli tilldelad en uppgift där man får lösa den på sitt eget sätt, så länge man bara gör det, är roligare än att istället ständigt behöva fråga vad nästa steg är. Behöver man sedan hjälp, vilket självklart ofta har behövs, har stödet hela tiden funnits där.

 

Vilken/Vilka egenskaper beskriver bäst din roll som entreprenadingenjör?

Jag besitter inte alla dessa egenskaper själv, men jag börjar få kläm på vilka jag strävar efter att uppnå i min roll här. Först och främst tror jag att man kommer väldigt långt på ett fullständigt engagemang för det man gör. Även om ens kunskaper inte alltid räcker till är man långt kommen om man jämt ger 110 %.

En annan viktig del är förmågan att samarbeta, även om det är mycket självständigt arbete är det viktigt att samarbetet är på topp genom hela värdekedjan. Det går att uppnå mycket ensam men jag vill hävda att det bra samarbeten som skapar framgång i projekten. Detta gäller såväl inom vårt företag som mellan exempelvis Stark och våra underentreprenörer. 

Vidare tycker jag att det är viktigt att man har ett öga för detaljer, i kombination med ett intresse för affärer. I en sådan här konkurrensutsatt bransch finns det inte utrymme för osäkerheter i exempelvis anbuds- och kalkylarbetena och det gäller att ha stenkoll vad man gör. Man måste också ha i åtanke att det är en vinstdrivande organisation som vi arbetar för - det krävs att man konstant försöker vrida på varenda möjlig krona och inte slösar med resurser.

Slutligen kräver rollen som entreprenadingenjör att man kan arbeta på flera projekt samtidigt, och en strävan efter att skapa sig en helhetsbild. Alla inblandade behöver nödvändigtvis inte vara 100% insatta i allt vi utför, men om jag kan ha 100% koll på mina projekt och 70% koll på övriga tror jag att det är en bra utgångspunkt.

 

Hur upplever du att din tid varit hittills på STARK som provanställd?

Jag trivs och jag upplever Stark som en väldigt bra arbetsplats. Jag har från start känt mig som en del i företaget, både bland medarbetare och i företaget i sin helhet. Samtidigt har jag fått ett stort stöd i mitt arbete, redan från dag ett.

 

Vilken/vilka huvudsakliga aspekter hoppas du att du kommer få ut mest av i din nya roll som entreprenadingenjör?

Jag hoppas att jag får fortsätta utvecklas och att företaget har förtroende för det jag gör. Jag är fortfarande relativt ny i branschen så mitt huvudfokus ligger främst på att lära mig så mycket som möjligt!