Ring oss gärna!
08-534 710 70

Nya balkonger på Spantet 6 i Gröndal

2014-05-15
I början av januari 2014 inleddes den omfattande byggnationen av balkonger åt AB Stockholmshem, i kvarteret Spantet 6, i Gröndal. Totalt sätts 91 balkonger upp på sju huskroppar. Tillsammans med underentreprenörer bygger STARK till stabila och starka balkonger, i tidstypisk stil.

AB Stockholmshem totalrenoverar fastigheterna och STARK utför i detta en delentreprenad. För totalarenoveringer har byggherren anlitat Forsen Projekt AB för både projek- och byggledning. Samarbete är således ettt nyckelord.

Projektet hanteras i huvudsak av två stycken betongarbetare som tar upp hål i vardagsrumsgolv som husvägg och kantar balkongerna, i samverkan med underentreprenörer så monteras de prefabricerade balkongerna, in ihop med befintlig konstruktion. Vi byter även balkongdörrar, och ser till att de extra rummet som balkongen är, ingår i en helhet.

Eftersom projektet  sker i en mängd etapper är betongarbetarna involverade i andra samtida projekt, både för att effektivisera och inte störa den övriga arbetsplatsen mer än nödvändigt. Det kräver mycket nogrann planering och smarta lösningar.

Platschef för detta entreprenaden är Johan Mörvik, som tycker projektet hittills har varit mycket framgångsrikt:

”Vi befinner oss fortfarande i ett relativt tidigt skede av projektet, men hittills har allting rullat på väldigt bra", och tillägger "och jag ser ingen anledning varför det inte skulle fortsätta så”.

Hans Lindholm, byggledare hos Forsen Projekt, som är Stockholmshems representant och därmed beställare för detta projekt har väldigt positiva intryck av STARK.

 ”STARK har skött sig väldigt bra hittills och har ställt upp när det har knipat. Samarbetet känns väldigt seriöst och vi känner oss glada att involvera STARK i detta projekt”