Ring oss gärna!
08-534 710 70

Nytt campus på Kungliga Musikhögskolan

2015-02-12
Som landets enda fristående musikhögskola, är Kungliga Musikhögskolan i Stockholm ett ovärderligt nav inom sitt område. När det beslutades om en nysatsning på skolans lokaler, med ett nytt campus på Valhallavägen i Stockholm, fick STARK förtroendet att vara delaktiga i processen.

För att främja den fortsatta musikaliska utvecklingen i Sverige, etablerades år 1771 Kungliga Musikaliska Akademin. Denna verksamhet lade grunden till det som idag är en av världens äldsta, och därtill Sveriges enda, musikhögskola, Kungliga Musikhögskolan.

Kungliga Musikhögskolan fick sin första permanenta lokal i slutet av 1800-talet vid Nybrokajen för att på senare år förflytta huvuddelen av verksamheten till Valhallavägen. Gemensamt för dessa är att de båda ligger mycket centralt i vår huvudstad. Detta är något man haft i åtanke då man nu valt att bygga sitt nya campus, även det på Valhallavägen. Anledningen är att det ska vara lättillgängligt för allmänheten, men även för att kunna behålla de bästa lärarna.

Byggnationen av skolans nya campus påbörjades 2013 och beräknas vara redo att ta emot elever under sommaren 2016. STARK Fasadrenovering har fått förtroende att ansvara för fasader och fönster på en av de moderna nybyggnationerna längs Lidingövägen. Även yttre renovering och invändigt putsarbete genömförs på ett tidigare stall i tegel som ligger i direkt anslutning till övrig byggnation på campus. Entreprenaden gällande nyproduktionen omfattar en totalyta på 2900 kvm och den invändiga putsen omfattar 350 kvm.

STARK Fasadrenovering har under projektets gång haft ett nära sammarbete med både NCC och Akademiska Hus. Allt för att få en så bra slutprodukt som möjligt på detta stora och betydelsefulla projekt.

Mikael Karlsson, VD på STARK, menar att han är mycket glad och stolt över jobbet som utförts. Han tillägger även att han får många positiva kommentarer från folk, både inom och utanför byggbranchen om den imponerande byggnaden.