Ring oss gärna!
08-534 710 70

Nytt uppdrag från Svenska Bostäder

2015-04-05
I slutet av 2014 slöts ett ramavtal mellan Svenska Bostäder och STARK Fasadrenovering. Det första projektet i detta samarbete är en renovering av två kvarter i Björkhagen, strax söder om Stockholm. Där ska STARK ansvara för renovering av fastigheternas fasader, fönster samt balkonger.

Fastigheterna som är i funkisstil är byggda på sent 40-tal och är belägna i ett lugnt område strax söder om Stockholm. När det nu beslutades att en renovering skulle genomföras blev det STARKs uppgift att ansvara för arbetet.

En av fastigheterna, Åskvädret, ska genomgå renovering av långsidor samt gavlar tilläggsisolerade. Den intilliggande fastigheten, Termometern kommer få en snarlik behandling med tillägg av fönsterbyte samt skifte av balkongskärmar.

Det ska bli spännande att nu får börja det samarbete som ett ramavtal innebär, tycker Stefan Karlsson, företagschef och ansvarig för produktionen. Det är förstås spännande men också ett stort ansvar.

Andreas Pettersson, platschef och ansvarig för det dagliga utförande, berättar att han tycker att det är ett bra projekt att börja med. Svenska Bostäder är förstås en viktig kund och vi ska bidra till en så bra "resa" för såväl projektledning som för de boende, avslutar Andreas. 

De två projekten påbörjdes i februari 2015 med en beräknad färdigställning i mitten, respektive slutet av sommaren samma år.

Termometern med ställnig på plats
Åskvädret innan renovering