Ring oss gärna!
08-534 710 70

Ramavtal med Svenska Bostäder

2014-11-27
Svenska Bostäder har som ett av Sveriges största bostadsbolag tecknat ramavtal med STARK Fasadrenovering. Avtalet som avser fortlöpande underhåll av bostadsbeståndets fasader har tecknats för två år framöver.

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och är idag ett av Sveriges största bostadsbolag med fastigheter såväl i innerstaden som omkringliggande områden. Sedan bolagsstarten för 70 år sedan har man aktivt deltagit i byggandet och förvaltaningen av storstockholms bostadsutbud.

STARK Fasadrenovering har tillsamman med Skanska vunnit upphandlingen rörande den löpande skötseln av Svenska bostäders fastigheter. Avtalet sträcker sig från den 15 september 2014 till den 14 september 2016 och värdet beräknas uppgå till 40-60 Mkr.

-Det är roligt att vi, STARK, tillsammans med Skanska var de som vann upphandlingen av ramavtalet. Då detta är ett av de största ramavtalen som finns, är det ett bevis på att STARK är både kompetens- och prismässigt det bästa företaget på marknaden, säger Martin Freiling på STARK Fasadrenovering.

Välkänd logotyp pryder samtliga fastigheter
Svenska Bostäders fastighet på Karlaplan
Svenska Bostäders fastighet på Tysta Gatan