Ring oss gärna!
08-534 710 70

Renovering och nyprod. av balkonger hos Brf Vargen

2001-06-01
Brf Vargen äger två fastigheter på Bangatan, Solna i Stockholm, med byggår från tidigt 1950-tal. Föreningen låter nu renovera takfot, sockel, fasad och sina befintliga balkonger. Och samtidigt som renoveringen pågår så investerar de medlemmar som inte har en balkong i 33 stycken nya lättsystemsbalkonger. STARK står för totalentreprenaden som skall stå klar till årsskiftet.

Beroende på vilka arbetsmoment som skall utföras på en fasad, krävs det också olika sorters byggnadsställningar för dessa. Sebastian Pettersson och Christoffer Bergström är ställningsbyggare på STARK Ställningar i Sverige AB, STARK-koncernens eget ställningsbolag.

- För renovering av balkonger krävs s k ”tung ställning”. Det är en typ av ställning som tål större belastning, för det är många ton betong som bilas bort från balkongplattorna, berättar Sebastian.   

- För fasadrenoveringen skall byggnadsställningen stå tillräckligt nära för att murarna skall komma åt, inte längre ut än 30 centimeter från fasaden.

STARK Ställningar har ca 18 000 kvm byggnadsställning och egna montörer både för fast ställning och arbetsplattformar. Företaget servar i första hand sina systrar i koncernen men tar även uppdrag från andra beställare.

Nya balkonger samtidigt som renovering av de gamla

Brf Vargen har en representant från sin styrelse med i byggprojektgruppen; Henrik Palm. Han är en av de 33 medlemmar som ”passar på” att bygga ny balkong då fastigheten fasadrenoveras. Dessa medlemmar bekostar sin balkong själva.

- Diskussioner huruvida vi skall bygga nya balkonger har pågått flera år i föreningen. Men nu när renoveringen av fasaden var aktuell så gick tillfället inte att missa, berättar Henrik.

- Styrelsen har tagit beslut om att erbjuda varje medlem som önskar bygga ny balkong en reducering av kostnaden motsvarande vad det kostar att renovera en befintlig balkong. För den kostnaden står föreningen nämligen för. 

-  På så sätt får ”balkonglösa” medlemmar samma fördel som de som har balkong! avslutar Henrik.   

SBC har hjälpt föreningen med projektering och upphandling av entreprenör. Avgörande för vilken entreprenör som skulle kontrakteras, var bland annat SBCs tidigare goda erfarenheter av STARK. Den höga leveransgraden, ordning och reda generellt och förhållandevis konkurrenskraftiga priser var några av STARKs fördelar gentemot andra byggföretag.

Projektet startade i början på maj och skall stå klart årsskiftet.

Christoffer Bergström och Sebastian Pettersson från STARK bygger byggnadsställningar runt Brf Vargens fastigheter (klicka för förstoring).
Materialet till byggnadsställningen vinschas upp allt eftersom ställningen byggs, men vissa delar tas enklast upp med handkraft (klicka för förstoring).
Brf Vargens fastigheter är indelad i 7 etapper (klicka för förstoring).