Ring oss gärna!
08-534 710 70

Säker Fasad - utökad trygghet

2016-03-17
STARK Fasadrenoveringar är aktiva medlemmar inom branschföreningen SPEF. Inom föreningen har vi gemensamt utvecklat ett nytt koncept för trygga fasadlösningar, kallat Säker Fasad. I konceptet ingår att specialutbildade hantverkare uppför godkända fasadsystem,under en extra tredjepartskontroll, som ger fastighetsägaren en förlängd garanti och större trygghet.

 

SPEF  (Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening) består av etablerade byggföretag inom murat och putsat byggande, vi är alla företag inom Sveriges Byggindustrier.

Efter debatten om fuktskadade fasader och utredande om vad som varit faktiska orsaker så har vi i branschen istället valt att fokusera framåt och lyfta det som vi vet är det som är rätt produkter och metoder för våra svenska fasader.

Vi vet vilka system och med vilka bakomliggande konstruktioner som dessa går att kombinera, detta vill vi komma tillrätta med och påverka köparna, fastighetsägarna.

Boverket har också sedan 1 juli 2015 utkommit med nya regler och förtydligande kring fasader och fasadsystem, viktiga sådana. Det finns också många väl fungerande fasadsystem som vi har goda kunskaper om.

I nära samarbete med tillverkarna har SPEF godkänt ett urval av system som är provade och klarar SPEF:s och Boverkets krav. Godkännande sker i en process inom SPEF:s tekniska kommitte. Utan godkännande kan systemet inte ingå i Säker Fasad.

SPEF kräver även att samtliga entreprenörer inte bara är medlemmar, utan också är särskild utbildade av SPEF, inom murat och putsat byggande, "SPEF-certifierade". Utan detta kan man inte utföra Säker Fasad.

Under projektering och utförande så tillförs även en tredjepartskontroll, utförd av det försäkringsbolag som står för utökade garantin. Kontrollen sker redan från projekteringen och fortsätter löpande, igenom entreprenaden. Utan oberoende kontroller kan man inte utföra Säker Fasad.

När material, hantverkare och tredjepartskontroll finns så lämnas en förlängd garanti i totalt 10 år. Att en extern garanti lämnas direkt till fastighetsägaren är också en exta trygghet.

Vi på STARK bistår gärna om ni som kund har funderingar om eller vill utföra Säker Fasad.

Vi deltar gärna i arbetet från projekteringen och kan också föreslå olika tillverkare som erbjuder godkända system.

Läs gärna med på:   http://www.spef.org/certifiering/sakerfasad.html

 

Varumärket för Säker Fasad
Säker Fasad ger förlängd trygghet för fastighetsägaren