Ring oss gärna!
08-534 710 70

Sekelskifteshus på Södermalm helrenoveras

2011-03-09
2006 förvärvades fastigheterna Båtsmannen Mindre 2 & 3 på Kocksgatan, Södermalm i Stockholm av Einar Mattsson. Företaget såg en unik chans till fastighetsutveckling för att möta stadsdelens brist på större lägenheter. De två fastigheterna med byggår 1885 respektive 1900 helrenoveras nu av den nya fastighetsägaren och STARK har fått förtroendet att renovera fastigheternas fasader.

Renoveringen av kvarteren Båtsmannen Mindre 2 & 3 och dess gårdshus kommer att ge en tämligen ovanlig kombination av sekelskifteskaraktär med bevarad takhöjd, kakelugnar och modernt boende med luftiga planlösningar. Gårdshusen är äldst och är några av endast ett fåtal bevarade industri- och hantverkshus som tidigare var vanliga på Söders gårdar.

Jonas Anund är projektledare för ombyggnationen och en av hans utmaningar är att förena det gamla med det nya:

-I området kring Kocksgatan finns det relativt få större lägenheter. Vi har därmed försökt tillskapa rymliga och moderna lägenheter där familjer som vuxit ur sina gamla mindre lägenheter men ändå vill bo kvar i närområdet kan flytta in.

-Ändringen av planlösning från gårdagens trånga och små lägenheter till nya ljusa och öppna lägenheter gjorde att vi kunde tillskapa runt 160 kvm bostadsarea i de befintliga husen.  

Inventering för att bevara karaktären

Inför ombyggnationen så inventerades och dokumenterades alla tidstypiska detaljer såsom socklar, dörrkarmar, stuckdetaljer, kakelugnar etc. Efter inventeringen utvärderades de befintliga materialen och ett enhetligt grepp på ombyggnationen framprojekterades.

Fönster och tak ersattes exempelvis med produkter som var likvärdiga det befintliga medan fönsterinfattningar bevaras och kompletteras där de saknas.

Komplex projektering

En av utmaningarna vid projekteringen av ombyggnationen var huskropparnas ålder och skick. Rivningsmomenten är exempelvis svårberäknade, tidigare ombyggnationer fanns inte dokumenterade, så mått och mängder var inte tillförlitliga.

-Under projektets gång har projekteringen fått ändras ett flertal gånger då rivning och inmätning ger nya förutsättningar för fortsatta arbeten. Det är först när ytskikt och befintliga schakt och kanaler är rivna som själva stommen kommer fram. Konstruktionslösningar och byggmetoder kan behöva förändras när det inbyggda materialet visar sig annorlunda eller i sämre skick än antaget, berättar Thomas Lindberg som är platschef för projektet. 

-Det i sin tur påverkar ju naturligtvis tidsplaner och inköp. Entreprenaden är komplex med nya vindslägenheter, balkonger och hissar. Dessutom får fastigheterna ny taktäckning, uteplatser innergård och sophus.

STARKs roll i projektet

Vad gäller utsidan av fastigheterna så skall gatuhusen blästras och fasadrenoveras medans gårdshuset tilläggsisoleras och förses med ny fasadputs.

-Det var vår goda erfarenhet av STARK i tidigare projekt som gjorde att valet av putsentreprenör fölls sig så naturligt. Komplexa projekt kräver kompetenta underentreprenörer, avslutar Thomas.

Beräknad inflyttning av lägenheterna, som i genomsnitt har ca 80 kvm boarea, beräknas till sommaren 2011.

Källor:

Fakta om fastigheterna är hämtat från en byggnadsinventering från Stockholms stadsmuseum. För att öka kunskapen om Stockholms bebyggelse fick Stockholms stadsmuseum i början av 1970-talet i uppdrag att inventera alla hus i innerstaden förutom Gamla Stan. Man dokumenterade och sammanställde uppgifter om husen under åren 1973-1988.

I inventeringen hittar man fakta om byggnadsår, arkitekt, byggherre, byggmästare samt ombyggnader. I korthet beskrivs även fastighetens fasader och trapphus som de såg ut vid inventeringstillfället. Vissa enstaka lägenheter finns också kort beskrivna.

http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0001141_03.pdf

Kocksgatan mot öster. I gårdsbyggnaderna på Kocksgatan 43 fanns i början av seklet ett mejeri, som 1945-1977 blev August Falks konservfabrik. Fotot är från 1910 och hämtat från Stockholmskällan.se (klicka för förstoring). 

Bilden är en 3D-visualisering av gårdshusen hos Brf Kocksgatan, gjord av Cadwalk Media Stockholm AB (klicka för förstoring). 

Bild på gatufasaden Kocksgatan 43 innan renovering. Bilden är tagen från eniro.se (klicka för förstoring).

 

Kocksgatan mot öster. I gårdsbyggnaderna på Kocksgatan 43 fanns i början av seklet ett mejeri, som 1945-1977 blev August Falks konservfabrik. Fotot är från 1910 och hämtat från Stockholmskällan.se (klicka för förstoring).
Bilden är en 3D-visualisering av gårdshusen hos Brf Kocksgatan, gjord av Cadwalk Media Stockholm AB (klicka för förstoring).
Bild på gatufasaden Kocksgatan 43 innan renovering. Bilden är tagen från eniro.se (klicka för förstoring).