Ring oss gärna!
08-534 710 70

Solskenshistoria om kommunala medel till behövande

2011-01-20
Ann-Marie Larssons mamma bor på Kärsdala äldreboende i Tullinge. Tidigt märkte hon att både personal och vårdtagare uppskattade fastighetens balkonger och uteplatser; men att de var för små och svåra att nå för de äldre. Ann-Marie skrev då ett medborgarförslag med önskemål om större balkonger till Botkyrka Kommun. Förslaget fick ett rungande ja av politikerna i kommunstyrelsen så nu skall STARK förse äldreboendet med tolv meter långa balkonger som rymmer både rullstolar och fikasugna anhöriga.

Ann-Marie Larsson lämnade in ett medborgarförslag till Botkyrka Kommun om större balkonger som löpte längs med huskroppen med separat ingång till köket. Fler boende skulle kunna vistas utomhus på eget initiativ då balkongerna skulle ligga i anslutning till de gamlas lägenheter. Och nu, knappt två år efter Ann-Maries idé, så byggs balkongerna av STARK som funnits med redan från projekteringsfasen.

-Detta är en solskenshistoria verkligen, säger Jonny Wilbacher på Botkyrka Kommun. Både tjänstemännen och politikerna i vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden var positiva till förslaget – och pengarna fanns!

-Och längs med resans gång har alla fått tycka till. Personalen har fått ha synpunkter på exempelvis belysning, skärmtakens utformning och färgsättning, bland annat.

-STARK har projekterat balkongerna. Balkongernas räcken är utformade så att man ser ut när man sitter ned och vindskyddade med hjälp av sidoväggar i glas. De är dessutom förberedda för framtida helinglasning, avslutar Jonny Wilbacher.

De nya balkongerna mäter hela 12x3 meter och kommer snarare att kännas som en jättelik altan än en balkong. Monica Lindborg, Enhetschef för äldreboende Kärsdala, säger såhär om projektet:

-Personalen har fått hjälp från de anhöriga, som kunnat påverka kommunens budget för insatser hos de äldres boende till det bättre. De äldres utevistelse blir enklare och mindre tidskrävande och de blir inte så beroende av personal för att få komma ut i friskluften.

2009 lämnades 72 medborgarförslag in till Botkyrka Kommun. Fram till dess hade sammanlagt 337 medborgarförslag kommit in sedan 2003. Av dessa fick 34 procent avslag. 43 procent fick bifall eller delvis bifall.

STARK har bistått Botkyrka Kommun med projektering och framtagande av mark- och bygglovshandlingar. Lagom till våren skall de jättelika balkongerna stå klara.

Källa: Mitt i Botkyrka

Längs med fasaden mot den lummiga baksidan sommartid, kommer de 12 meter långa balkongerna att löpa. Betongplattorna kommer att lyftas över huset med kran vid montage (klicka för förstoring).
Just nu så förbereds marken för ny pelarkonstruktion till balkongerna (klicka för förstoring).
De nya balkongerna får vindskydd i form av mellanväggar i glas (klicka för förstoring).