Ring oss gärna!
08-534 710 70

STARK i Långbro park

2015-06-23
Långbro Park har under större delen av 1900-talet varit känt för det sjukhus som varit beläget i området. Sedan 1997 är verksamheten nedstängt och området har i etapper omvandlats till bostäder. STARK Fasadrenovering har deltagit i arbetet på en av de gamla administrationsbyggnaderna där en genomgående yttre renovering genomförts för att återigen ge denna pampiga byggnad en utsida att vara stolt över.

1902 beviljade statsfullmäktige i Stockholm stöd för att bygga en anstalt för tillfällig vård av sinnessjuka. Uppdraget att rita det nya sjukhuset fick arkitekten Gustaf Wickman, en av sekelskiftets stora svenska arkitekter. Byggnationen satte igång under 1905 och fem år senare stod samtliga byggnader klara och redo att tas i bruk.

Under seklets gång har sjukhuset byggts ut och på 70-talet fanns här 1350 personer inlagda. Sjukhuset har under åren behandlat ett flertal namnkunniga personer, bland annat ”Elisabeth” som av pressen getts namnet ”Sveriges farligaste kvinna”. Den tyske nazisten Hermann Göring var även han inlagd på sjukhuset under en kort period. Detta efter att hans morfinberoende senare lett till psykisk ohälsa.

Sedan Långbro sjukhus lades ned i slutet av 90-talet har området omvandlats till ett bostadsområde med en lummig, grön park i alla väderstreck. I de östliga delarna har moderna radhus byggts och de gamla sjukhuslokalerna har till stor del övergått till vackra bostäder. Den före detta administrationsbyggnaden, kallad Dammvillan, ligger vackert belägen i parkens hjärta och är idag helt omvandlad till ett flerbostadshus. Här har STARK Fasadrenovering sedan 2014 ansvarat för en yttre entreprenad som omfattat genomgående putsarbete av fasad, renovering av tak och restaurering av samtliga fönster.

I juni färdigställdes entreprenaden och fastigheten står nu som en vacker pjäs för såväl boende som parkbesökare.

Vackert belägen i grönskande omgivning