Ring oss gärna!
08-534 710 70

STARK släpper referensbank på webben

2011-02-25
Vad är det som sker bakom de intäckta byggnadsställningarna på kvarteret Saturnus i Södertälje? Eller vilka projekt har fasaden tilläggsisolerats på? Nu släpper STARK en databasgenererad referensbank på webben där valda projekt redovisas med åtgärdsbeskrivning och geografisk placering.

STARK-företagens pågående projekt har kontinuerligt avstämningar varje vecka. Tidsplaner, projektkalkyler och arbetsbeskrivningar revideras och lagras på företagens servrar.

Länge har STARK servat sina beställare med information om slutförda projekt, en sorts informationsåterföring. Nu tas ett helt nytt grepp; valda referensprojekt publiceras på starkfasad.se, för mest möjliga tillgänglighet.

Varför en referensbank på webben?

Mikael Karlsson, styrelseordförande i STARK, kommenterar funktionen:

-Vi tror att goda projekt är det bästa sättet att visa vår kompetens på. Och i viss mån så erbjuder ju vi inte en standardiserad produkt; slutresultatet kan te sig så olika. Färgsättningar, ytstrukturer, balkongräckesutformningar, inglasningar och takbyggnationer – det finns inte ett projekt som är det andra likt!

-Å andra sidan finns det åtgärder som är det gemensamma för olika projekt. Man kan söka på exempelvis fasadrenoveringar eller kulturhistorisk klassificering; och hitta liknande projekt, avslutar Mikael.

En funktion som ständigt utvecklas

Referensbanken visas på webben för mest möjliga tillgänglighet för allmänheten. Uppdatering och revidering sker löpande, banken är således ett levande dokument. En kort presentation av projekten redovisas publikt, medan ytterligare information finns på ett intranät som är tillgängligt via inloggning.

-Vi sitter allt oftare med i ett tidigt projekteringsstadium med våra beställare, berättar Stefan Karlsson som är arbetschef på STARK. Då är det väldigt smidigt att plocka upp tidigare, liknande projekt för att visa på olika lösningar. Och i ett media som finns nära nog överallt, nämligen internet.

Målet med referensbanken är att projekt så långt bakåt i tiden som till 2005 skall finnas med i banken, och för varje vecka som går läggs nya projekt därtill.

-I praktiken genomför STARK ca 40-50 projekt varje år. Det innebär att ett nytt projekt startar varje vecka, om man sprider ut det jämnt över ett kalenderår. Detta blir ett enkelt sätt för våra återkommande och nya kunder, samarbetspartners, leverantörer och anställda att se vad vi gör ute på våra arbetsplatser, avslutar Stefan.

Information som finns i banken kan komma att revideras. Du hittar referensbanken på http://www.starkfasad.se/referenser/

Skärmdump från sökning på pågående fasadrenoveringar (klicka för förstoring).