Ring oss gärna!
08-534 710 70

Uppfräschning av bostadsområde i Bro!

2016-09-20
STARK har efter upphandling fått uppdraget att renovera ett helt bostadsområde åt det kommunala bostadsbolaget Upplands-Brohus. Uppdraget omsätter ca 80 Mkr och pågår ända fram till 2019.

Upplands-Brohus är ett allmännyttigt fastighetsbolag ägt Upplands Bro Kommun, och har ett fokus på hyresfastigheter inom Kungsängen och Bro. Idag äger och förvaltar man 1828 lägenheter på totalt 124 000 kvm. Utöver detta finns även kommersiella lokaler, äldreboende och gruppboenden.

Efter upphandling har Upplands-Brohus valt STARK som partner för en omfattande renovering och uppdatering av bostadsområdet Örn & Fasan, även kallat Bro Fågelområde, som innefattar samtliga fastigheter på Örn- och Fasanstigen i Bro.

 Uppdraget är fördelat på flera hantverksområden och innefattar:

- Renovering av balkonger med nya räcken samt utfackningsväggar inkl. ny fönsterdörr.

- Alla uteplatser görs om

- Alla entréer renoveras och nya portar monteras

- Tvättstugor och utvändiga förråd renoveras

- Yttertak tilläggsisoleras och får nya tätskikt

-Lekparker och gårdar får en rejäl ansiktslyftning.

"Det är otroligt roligt och hedrande att Upplands-Brohus har valt oss på STARK, vi har  förstås både erfarenhet och kompetens för stora krävande entreprenader, berättar Stefan Karlsson, VD på STARK Fasadrenovering.

”Uppdraget innefattar utöver alla olika hantverksområden även en omfattande projektering och samordning, berättar Tommy Andersson, ny projektledare på STARK och i projektet. Det är förstås ett krävande uppdrag som vi nu rullat igång och som dessutom ska genomföras med kvarboende, men samtidigt är det spännande. Ingen dag är den andra lik.”

”Samordning och dagliga dialog med beställaren och med alla boende är viktig, fyller Marcus Cederberg i, ny entreprenadingenjör i STARK och även han stationerad ute i Bro. Det är förstås alltid extra mycket i början och då blir kommunikation och problemlösning helt avgörande”.

”Marcus och jag leder det dagliga uppdraget härute, tillsammans med beställaren och förstås övriga funktioner inom STARK. Det ska bli enormt spännande att få lotsa detta projekt ihop och någonstans i 2019 få överlämna ett väl utfört projekt till en nöjd beställare, tycker Tommy.

Då först får Marcus slappna av och ta ledigt, skrattar Tommy och puffar till Marcus lite!"

 

Första balkongerna som färdigställts i det omfattande projektet.
"Först när vi är klara 2019 så får Marcus slappna av och ta ledigt!", skojar Tommy