Ring oss gärna!
08-534 710 70

Upprustning i Husby

2015-05-07
Husby strax utanför Stockholm har under senare år genomgått en omfattande modernisering. När turen kom till de lugna kvarteren i Trondheimsgatans ände, fick STARK Fasadrenovering i uppdrag att ansvara för en större fasadrenovering.

Det före detta militära övningsområdet Järvafältet är idag starkt sammakopplat med 70-talets miljonprogram. Under den omfattande bostadssatsningen växte flera nya stadsdelar fram ur det som tidigare varit ett militärt övningsområde. Sedan miljonprogrammets avtagande har ingen större omsorj visats de nya statsdelarna och under 2010 beräknades att omkring 80 procent av lägenheterna var i behov av omfattande renovering.

De senaste åren har dock en nysatning påbörjats för att renovera och modernisera de befintliga fastigheterna. Husby är en av de stadsdelar som just nu genomgår en kraftig förnyelse och det är här som STARK Fasadrenovering varit delaktiga.

Kvarteret Trondheim 7 omfattar tre stycket huskroppar och 2014 påbörjades en omfattande upprustning av fastigheterna. M3 Bygg AB anlitande via Svenska Bostäder STARK som fick förtroendet att ansvara för fasadrenovering. Komplett fasadputs om ca 4200 kvm och installation av fasadskivor om ca 1600 kvm skulle genomföras.

I maj 2015 stod fastigheterna tillhörande Trondheim 7 med nya fasader som kommer att hålla och vara de boende till förfogande i många år framöver.

Platschef Martin Wulff från STARK menar att han är mycket nöjd med det jobb som utförts och tillägger att han ser fram emot att se Husby utvecklas till den modernare stadsdel mot vilket den är på väg.