Ring oss gärna!
08-534 710 70

Urval ur sommarens projekt

2015-08-04
Arbetet ute på STARKs arbetsplatser är i full gång, med ett flertal spännande projekt i görningen. Kungliga Musikhögskolan, en nybyggnation av en kyrka och en blivande skola är ett axplock av vad STARK under sommaren är delaktiga i.

För drygt två år sedan påbörjades projektet med den nya Kungliga Musikhögskolan. Genom ett nära samarbete med NCC och Akademiska hus har STARK bland annat ansvarat för fasad och fönster på en större nybyggnation längs Lidingövägen. Projektet har fortskridit och under sommaren har STARK arbetat med en omsorgsfull restaurering av ett gammalt ridhus på området. Den kulturmärkta byggnaden i tegel är efter renovering planerad att utgöra en orgelsal för de studerande på skolan.

Ytterligare ett intressant projekt är en kyrka under produktion i Haninge. Den ska bli en del av Jesu Kristi Kyrka som 1985 invigde sitt första nordiska tempel i närheten. Fastigheten återfinns i Söderbymalm och ska snarare beskrivas som kapell eller möteshus. Här kommer utrymme finnas till såväl möteslokaler, klassrum och kulturhall. STARK har sedan en tid tillbaka varit delaktiga i projektet, där man ansvarar för murning och putsning av fasaden.

I Bromma, närmare bestämt i Johannesfred ligger en större fastighet som som för närvarande genomgår en renovering. STARK har på uppdrag på BLISAB fått förtroende att genomföra en omfattande putsrenovering och slamning av tegelväggar. Fastigheten renoveras för att så småning om inhysa skolverksamhet.

Kyrka i Söderbymalm
Blivande skola i Johannesfred
Tidigare ridhus