Ring oss gärna!
08-534 710 70

Välkommen hem Sten!

2013-04-19
Efter ett drygt halvår återvänder Sten Pettersson till STARK Fasadrenovering, efter att ha jobbat som projektstöd på ByggPartner Stockholm.

Vi är oerhört glada att kunna välkomna honom tillbaka till STARK-gemenskapen och hoppas att han snabbt ska komma igång. Sten kommer återta sin tidigare befattning inom kalkyl och inköp. I detta kommer han att agera stödfunktion till platschefer och arbetsledare ute på olika projekt.

"Med Sten kommer vi få ytterligare kompetens inom våra specialområden, fasader, måleri, fönster samt betong och balkonger", säger Tomas Notlund, Vice VD på STARK Fasadrenovering.

"Det är fantastiskt roligt att få tillbaks en person som också kommer att tillföra på fler plan. Sten bidrar mycket med sitt sätt att vara och fungera. Han blir en viktig tillgång för hela STARK.", avslutar Tomas

Sten är väldigt positiv till sin återkomst till STARK  och kommenterar det på följande vis:

"Att få komma tillbaka till STARK Fasadrenovering känns som att få vara med om "nystarten" igen och det ska bli oerhört kul att återfå mina gamla kollegor".

Alla kollegor på STARK Fasdrenovering önskar Sten välkommen hem!

(Sten börjar på STARK Fasdrenovering igen, per den 3 juni 2013!)