JOURNUMMER
08-534 710 60

Varsam restaurering av byggnadsminne i Solna

2011-04-14
På gatuadress Mäster Simons väg 23 i Solna ligger ”Tornvillan”, en byggnadsminnesmärkt byggmästarvilla uppförd 1903. Huset var ett av de första i stockholmstrakten med helgjuten betonggrund. Huset är exteriört i väldigt dåligt skick och nu skall det läckande tornet, den trasiga fasaden med sina stuckdetaljer och staketet med balusterdockor varsamt restaureras.

Tornvillan kallades ursprungligen "Sofielund", namngiven efter byggherrens hustru Sofia. Fastigheten är en envånings putsad stenvilla med stor vindsvåning under svart plåttak. Det är byggt i jugendbarock och fick ursprungligen en slösande rik fasaddekor med stuckaturer målade i flera färger.

Huset var det vackraste och mest gedigna i området. Det kallades allmänt "Tornvillan" efter sitt tornliknande trapphus och uppfördes av Ernst Gustavsson som ägde sett gips- och betonggjuteri i området. Huset är bland de första husen i stockholmstrakten som har gjuten betonggrund.

Fasadutsmyckningar borttagna
Byggnadsstilen är en typ av jugendbarock, och fasaderna var ursprungligen mycket rikt dekorerade med stuckaturer i många färger. Under 1930-talet tog Ernst Gustavssons barn bort merparten av fasadens stuckaturer för att de var krävande att underhålla.

Idag återstår bara rester, exempelvis konsolerna och girlanderna under takfoten och fasadens medaljonger. De gjutna balustraderna runt huset och på tornet är ursprungliga, och några av jugendfönstren finns också kvar.

Betonggjutning av balkong och balusterdockor
STARK skall åtgärda ett takläckage från tornets balkong. Balkongens bottenplatta skall nu gjutas ny och lyftas på plats i två stycken. Hela balustraden uppe på tornet och runt om tomtgränsen skall nu gjutas nya delar till efter formar gjorda från originaldelarna.

Därtill skall hela fasaden renoveras och färgas om (läs målas). Projektet skall stå klart till sommaren.

Källa: www.solna.se

Tornvillan döptes ursprungligen till Sofielund efter byggherrens fru, Sofia (klicka för förstoring).
Fasaden har ursprungligen varit rikt utsmyckad, nu återstår endast stuckatur vid takfoten och två tavlor på gatufasaden (klicka för förstoring).
Balusterraden runt tomtgränsen och på tornets krön är i stort behov av restaurering (klicka för förstoring).