Ring oss gärna!
08-534 710 70

Om STARK

Verksamhetsomraden -STARK2

DEL AV SVERIGES STÖRSTA FASADKONCERN

Maj 2016 beslöt STARK och Karlssons Fasadrenovering att bilda Sveriges största fasadkoncern, med geografisk täckning från Stockholm och Mälardalen ner genom södra Sverige till Småland, Blekinge och Skåne. Sen dess har bl.a förvärv skett av Mälardalens Mur & Puts i Enköping, Murpoolen i Skåne samt Johns Bygg & Fasad i Göteborg. Koncernen innefattar nio bolag, en omsättning på ca 575 Mkr och totalt 300 anställda 

 

OM STARK Fasadrenovering:

STARK Fasadrenovering är en helhetspartner med lösningar för hela fastigheten. Vår målsättning är att vi skall vara det bästa alternativen för våra kunder och särskilt inom utvändig renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Idag putsar, murar gjuter och bygger vi på ett 30-tal arbetsplatser, vi är ca 50 anställda och omsätter ca 150 MSEK. Vi har tre huvudinriktningar på uppdragen åt våra kunder.

Mur- och Putsentreprenader 
Här finns vårt ursprung, det traditionella mur- och putshantverket som också varit vårt ämbete och uppdrag ända sedan 1963, vi putsar och murar. Merparten av våra ansvariga projektledare har själva bakgrund i muraryrket och inom byggbranschen, och arbetat sig till ny position. Faktiskt gäller detta ända upp till företagets högsta ledning, nästan alla har haft fingrarna i murarhinken, eller rullen som vi kallar den. 

Vi åtar oss alla typer av uppdrag och har lång erfarenhet och bred kunskap inom hantverket, från de ursprungliga materialen och arbetsmetoderna som gäller vid varsamma renoveringar av våra kulturklassificerade byggnader. Men också ända till dagens moderna fasadsystem, med goda energivärden och olika klassificeringar, t.ex. P-märkning och Säker Fasad.

Den lilla bostadsrättsföreningen till det allmännyttiga bostadsområdet, här råder ingen begränsning. Vi har resurserna! Vi har även en egen serviceenhet som även kan ta hand om det minsta uppdragen men också bistå vid årliga syner och kontroller.

Betongentreprenader 
Betongteknik är också en del av vår proffession sen många år. Våra erfarna hantverkare, inom betong, hanterar alla konstruktioner och åldrar av byggnader. Vi arbetar oftast med renovering och restuarering av balkonger, loftgångar med både plattor, pelare, skärmväggar och konsoler. Men vi gör även P-hus och andra typer av uppdrag.

Vi reparera sprickor, framkantsrenoverar, platsgjuter hela konstruktioner till ren montering av prefabricerade betongprodukter. Även nya räckes- och inglasningssystem löser vi åt er. Vi är inte bundna till någon leverantör utan kan ofta istället lösa provmontage med ett urval för kunden att testa och känna sig fram kring. Vi tar besluten ihop och löser även stöd av konstruktör och arkitekt om det behövs. 

Från enkel balkong till förening med 880 lägenheter finns i vår betongrepertoar, så storlek och ålder på byggnaden spelar ingen roll. Vi hittar lösningarna!  

Samordnade utvändiga entreprenader 
STARK har, till skillnad från många av våra konkurrenter, valt att rekrytera både ingenjörer och duktiga projektledare. Det gör att vi också åtar oss uppdrag där uppdraget innefattar samordning av många byggdelar. Fasader, fönsterbyte, betong- och balkongrenovering, tak- och plåtslager, måleri, mark, el, vvs etc. Även uppdrag där projektering måste slutföras, ihop med både konstruktörer, arkitekter och sakkunnika inom t.ex brand och tillgänglighet.

Uppdragen sker ofta i nära samarbete med beställaren och innefatter ofta även åtaganden kring information och samordning med boende eller brukare i fastigheten. Men i uppdraget ingår också att för kunden samordna inblandade resurser, så att ni som kund har en motpart som hanterar allt från ax till limpa. En samlad garanti och trygghet, men ni slipper också diskussioner om vems ev. ett fel kan vara. Vi ansvarar för den frågan istället.

Att samordna sina uppdrag har förstås en ekonomisk fördel, då många byggdelar och åtgärder t.ex. kräver samma typ av resurser och etableringsbehov. Att det dessutom går att slutföra samlat, i ett direkt svep tilltalar också många. Istället för att behöva återkomma med olika småentreprenader fördelat över många år.  

Ställningar och hjälpmedel
STARK Fasadrenovering har via koncernen en unik resurs i ca 40 000 kvm fast byggställning och 60 mastklättande arbetsplattformar, en av skandiviens största maskinpark. Olika hjälpmedel i form av arbetsmaskiner, bodar, containers, bygghissar, fallskydd, etc. finns också. 

Det gör oss självförsörjande men framförallt obereoende i uppdragen mot våra kunder och beställare. Vi kan ofta starta snabbare och har också möjlighet att bidra med smarta och effektiva lösningar.Självklart har vi också många externa partners att nyttja. 

Alltid service!
Inom alla delar av verksamheten har vi också servicetrupper som är mobila och hjälper våra kunder med löpande underhållsuppdrag, skador, akuta åtgärder eller gör översyn och kommer med åtgärdsförslag.

Våra uppdragsgivare 
Återkommande uppdragsgivare är små som stora bostadsrättsföreningar, från 8 till 990 lägeheter samt olika fastighets-/förvaltnings-/byggkonsultföretag, exempelvis HSB, Pandox, Newsec, Diligentia, Nordstaden, Savills, WSP, Forsen Projekt, Hielm och Folksam Fastigheter.

Även kommunala och statliga fastighetsbolag anlitar oss regelbundet, såsom Svennska Bostäder, Locum, Stockholms Stad, Upplands Bro Hus, Fastighets AB Förvaltaren,  Familjebostäder, Vasakronan och Statens Fastighetsverk.

Med bl.a. Svenska Bostäder, Stockholms Stad och flera fastighetsförvaltningsbolag har vi också partnerskap genom ramavtal, både för stora uppdrag som för deras löpande service- och underhåll.

Ibland hjälper vi även de större byggbolagen såsom NCC, PEAB. SKANSKA, IKANO och M3 Bygg, etc. företrädelsevis med moderna putssystem vid nyproduktion, men även mycket utvändig och invändig murning. Här finns förstås även många renoveringsuppdrag.