JOURNUMMER
08-534 710 60

Om STARK

Verksamhetsomraden -STARK2

SENAST NYTT! 

STARK går ihop med Karlssons Fasadrenovering och bildar Sveriges största fasadkoncern, med geografisk täckning från Stockholm och Mälardalen ner genom södra Sverige till Småland, Blekingen och Skåne. Affären offentligjordes den 10 maj 2016. Bolagen skall fortsätta drivas som idag men nya koncernen kommer ha ca 150 anställda och omsätta ca 300 Mkr. 

 

OM STARK:

STARK är en helhetspartner med lösningar förhela fastigehten. Vår målsättning är att vi tillsammans skall vara ett av de bästa alternativen för byggbranschens ROT-marknad. Idag putsar, gjuter och bygger vi på ca 30-talet olika arbetsplatser och vår organisation är indelad i fyra olika verksamhetsinriktningar. Vi är ca 70 anställda personer totalt och omsätter ca 150 MSEK.

Mur- och Putsentreprenader 
Här gör det vi gjort sedan 1963: putsar och murar. Våra platschefer har själva jobbat som murare, lagbasar och sedan arbetsledare och här har vi en av landets största yrkeskårer av murare. Vi jobbar med renovering av kulturfastigheter och nyproduktion av fasader och allt däremellan. Just nu isolerar och putsar vi t.ex. åt BRF Klövern i Botkyrka (HSB Södertörn) och murar innerväggar på Nya Karolinska sjukhuset (Skanska Healthcare)

Utvändiga entreprenader 
Ofta finns ytterligare renoveringsbehov hos en fastighet än bara fasaden. Takrenovering, fönsterrenovering eller fönsterbyte, plåtarbeten, balkongrenovering, inglasning – eller varför inte balkongutbyggnation? Här samordnas yrkesgrupper och arbetsmoment så att samtliga utvändiga arbeten kan göras samtidigt. Från 2009 har vi renoverat vi över 3000 balkonger och bytt ut ca 10000 fönster. Just nu totalrenoverar vi utvändigt hos t.ex. Brf Ekudden i Nacka i Järfälla (Brf/WSP Group). Fasader, nya fönster, betong och balkonger, etc. Vi ska strax börja att byta fönster på Sätraskolan (SISAB).

Betongentreprenader 
Teamet i detta verksamhetsområde hanterar i huvudsak rena betongentreprenader, främst utförande men man bistår även med konstruktion. Det kan röra allt från enskilda balkonger till hela parkeringshus. Från omfattande renvoering, om-/tillbyggnad av balkonger och loftgångar till enklare framkantsrenoveringar och skadereparation.

Nedbilning, armering och omgjutning alternativt helt nya prefabricerade lösningar för golv, plattor, fronter, pelare och konsoler samt större bärande konstruktioner även inkluderat tätskikt, t.ex. entresolplan eller parkeringshus. Just nu renoverar vi t.ex. balkonger åt Brf Doktorn i Fruängen (Brf) och monterar helt nya prefabricerade balkonger vid Kv. Spantet mfl. i Gröndal (AB Stockholmshem/Forsen Projekt) 

Ställningar och hjälpmedel
STARK Hyrställningar har en unik resurs i ca 20 000 kvm fast byggställning och 60 mastklättande arbetsplattformar, en av skandiviens största maskinpark. Olika hjälpmedel i form av arbetsmaskiner, bodar, containers, bygghissar, fallskydd, etc. finns också.

Det gör oss självförsörjande men framförallt obereoende i uppdragen mot våra kunder och beställare. Eftersom vi äger utrustningen själva så kan vi på ett annat sätt verka för bra och snabba lösningar. Dels anpassa för olika uppdragstyper och samtidigt kunna komma igång snabbare. Vi arbetar trots detta även med externa samarbetspartners, allt i syfte att alltid ha bra och effektiva lösningar.

Alltid service!
Inom alla delar av verksamheten har vi också servicetrupper som är mobila och hjälper våra kunder med löpande underhållsuppdrag, skador, akuta åtgärder eller gör översyn och kommer med åtgärdsförslag.

Våra uppdragsgivare 
Återkommande uppdragsgivare är små som stora bostadsrättsföreningar, från 8 till 990 lägeheter samt olika fastighets-/förvaltnings-/byggkonsultföretag, exempelvis HSB, Pandox, Newsec, Diligentia, Nordstaden, Savills, WSP, Forsen Projekt, Hielm och Folksam Fastigheter.

Även kommunala och statliga fastighetsbolag anlitar oss regelbundet, såsom Stockholms Stad, Järfälla Kommun, Fastighets AB Förvaltaren, AB Familjebostäder, Vasakronan och Statens Fastighetsverk.

Med AB Svenska Bostäder, Stockholms Stad och flera fastighetsförvaltningsbolag har vi också partnerskap genom ramavtal, både för stora uppdrag som för deras löpande service- och underhåll.

Ibland hjälper vi även de större byggbolagen såsom IKANO, NCC, PEAB och SKANSKA, M3 Bygg, etc. företrädelsevis med isolering och puts av fasader vid nyproduktion, men även mycket utvändig och invändig murning.