JOURNUMMER
08-534 710 60

STARK ägs av Fasadgruppen Sverige AB

Ägare och styrelse i moderbolaget presenteras kort nedan:

 

Mikael Karlsson

Född 1964
Ordinare ledamot och huvudägare

Mikael anställdes 1982 i företaget, dåvarande Roland Karlsson Fasadrenoveringar AB. Han har haft operativt ansvar för ekonomi, produktion och affärsutveckling för koncernen, som utbildad ekonom.

Mikael har lång erfarenhet av företagens kärnverksamhet och branschen generellt, då hans far var grundare till företaget 1963. Han var den drivande kraften bakom etableringen i Stockholm i början på 80-talet.

Han har sedan lång tid haft ansvaret som både operativ VD och majortitetsägare i STARK. Idag så arbetar han med affärsutveckling både för koncernen som för dotterbolagen.

Mikael äger fler affärsverksamheter, inom byggnation men även inom bostadsproduktion som fastighetägande. En hårt driven entreprenör som alltid är en bra affär på spåren.

Styrelse -mikael -k
   

 

 

 

Mats Karlsson

Född 1973
Ordinare ledamot, VD i Karlssons Fasadrenovering och huvudägare

Mats är den äldre av sönerna som övertagit familjeföretaget med bas i Ädelfors, strax utanför Vetlanda. Mats är uppväxt med hantverket, murartradioner och entreprenörsskapet, genom sin far som grundade verksamheten. 

Han har framgångsrikt drivit Karlssons Fasadrenovering ihop med sin bror, och sin familj, till vad som idag är en kraftfull spelare på marknaden i södra Sverige, marknadsledande som man är.

Mats_Karlsson 
 

 

 

 

 

Dan Karlsson

Född 1976
Suppleant, Arbetschef i Karlssons Fasadrenovering och huvudägare

Dan är den yngre av Ädelfors-sönerna som övertagit och framgångsrikt drivit det familjeägda mur- och putsföretaget ihop med familj. Dan är likaså uppväxt med hantverket, murartradioner och entreprenörsskapet och detta axlar han också numera ett extra stort ansvar vad gäller produktion och utförande, i rollen som Arbetschef.

Dan och Mats har stor del i den starka närvaron och marknadsledande position man har på sin geografiska marknad.  

dan_karlsson 
 

 

 

      

 

Lars Berqvist

Född 1964
Styrelseordförande och delägare, invald 2016

Lars är en erfaren företagare och entreprenör med stor erfarenhet av franschise och värdebyggande. Lars har bl.a. under 13 år utvecklat Arken Zoo till den marknadsledande zoo-kedjan i Sverige och blev sveriges yngste börs-VD när han som 34-åring utnämdes till VD för Magic House AB 1998.

Förutom egen konsultverksamhet är Lars även styrelseordförande i Jaktia AB, Wonderboo AB, utöver andra styrelseuppdrag. Lars är i botten civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning på redovisning och finanserering.

 Lars Bergkvist

 

 

 

 

 

 

Rolf Åkerlind 

Född 1943
Ordinarie ledamot och delägare, invald 2012. 

Rolf har lång erfarenhet av operativa befattningar inom såväl börsnoterade som ägarledda bolag. Som ordförande i STARKs styrelse tillför Rolf en rejäl kompetens och erfarenhet inom ekonomi, affärsverksamhet och inte minst entreprenörskap.

Det är en stor trygghet för koncernen och för de operativa ledningarna att ha tillgång till en aktiv resurs, som Rolf. Han representerar ett viktigt stöd i företagets arbete att göra goda affärer, trygga kvalitativa produktioner och samtidigt säkra långsiktiga kundrelationer. 

Rolf har bland annat varit koncernchef i BPA, medverkat som styrelsemedlem under ett flertal år i Svenska Arbetsgivareföreningen samt jobbat som verkställande direktör för Bahco Komfort AB.

 Styrelse -rolf -a

 

   

 

 

Stefan Karlsson

Född 1972

Suppleant, VD i STARK Fasadrenovering och delägare, invald 2014.

Stefan tog som 21-åring anställning som murare, snabbt blev han lagbnas och sen in på kontoret som tjänsteman. Via rollen som platschef och senast som företagschef, så axlar han nu ansvaret som VD för STARK Fasadrenovering 

Med över två decennier på STARK är han också en av dem som bäst känner STARKs organisation och dess kärnverksamhet.

 Stefan Karlsson Ny
   

 

 

 

      

Tomas Notlund 

Född 1968
Befattning i Fasadgruppen samt STARK Hyrställningar och delägare. 

Tomas har varit verksam inom STARK sedan 2007, då med fokus på marknad och försäljning samt kvalitets- och miljöledning.

Från 2012 har Tomas fungerat som vice VD inom STARK-bolagen, med ansvar för all administration. Idag ansvarar Tomas för gemensamma samordningsuppdrag mellan inom hela Fasadgruppen Sverige samt leder uppbyggnaden av STARK Hyrställningar.

Tomas har en teknisk bakgrund men har desto längre erfarenhet från transportsektorn, där han fungerat som marknads- och försäljningschef under 17 år, men i detta även ansvarat för ekonomi och redovisning, certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö som digitalt utveckling och IT-stöd.

Tomas Notlund