Ring oss gärna!
08-534 710 70

STARK ägs av Fasadgruppen Sverige AB

Styrelse i moderbolaget presenteras kort nedan:

 

Rolf Åkerlind 

Född 1943
Styrelseordförande Fasadgruppen och delägare.

Rolf har lång erfarenhet av operativa befattningar inom såväl börsnoterade som ägarledda bolag. Som ordförande i STARKs styrelse tillför Rolf en rejäl kompetens och erfarenhet inom ekonomi, affärsverksamhet och inte minst entreprenörskap.

Det är en stor trygghet för koncernen och för de operativa ledningarna att ha tillgång till en aktiv resurs, som Rolf. Han representerar ett viktigt stöd i företagets arbete att göra goda affärer, trygga kvalitativa produktioner och samtidigt säkra långsiktiga kundrelationer. 

Rolf har bland annat varit koncernchef i BPA, medverkat som styrelsemedlem under ett flertal år i Svenska Arbetsgivareföreningen samt jobbat som verkställande direktör för Bahco Komfort AB.

Styrelse -rolf -a
   

 

 

 

Mikael Karlsson

Född 1964
VD Fasadgruppen. Ordinare ledamot och huvudägare

Mikael anställdes 1982 i företaget, dåvarande Roland Karlsson Fasadrenoveringar AB. Han har haft operativt ansvar för ekonomi, produktion och affärsutveckling för koncernen, som utbildad ekonom.

Mikael har lång erfarenhet av företagens kärnverksamhet och branschen generellt, då hans far var grundare till företaget 1963. Han var den drivande kraften bakom etableringen i Stockholm i början på 80-talet.

Han har sedan lång tid haft ansvaret som både operativ VD och majortitetsägare i STARK. Idag så arbetar han med affärsutveckling både för koncernen som för dotterbolagen.

Mikael äger fler affärsverksamheter, inom byggnation men även inom bostadsproduktion som fastighetägande. En hårt driven entreprenör som alltid är en bra affär på spåren.

Styrelse Mikael Karlsson 
 

 

 

 

Mats Karlsson

Född 1973
Ordinare ledamot, VD i Karlssons Fasadrenovering och huvudägare

Mats är den äldre av sönerna som övertagit familjeföretaget med bas i Ädelfors, strax utanför Vetlanda. Mats är uppväxt med hantverket, murartradioner och entreprenörsskapet, genom sin far som grundade verksamheten. 

Han har framgångsrikt drivit Karlssons Fasadrenovering ihop med sin bror, och sin familj, till vad som idag är en kraftfull spelare på marknaden i södra Sverige, marknadsledande som man är.

Mats_Karlsson 
 

 

 

      

Dan Karlsson

Född 1976
Suppleant, Arbetschef i Karlssons Fasadrenovering och huvudägare

Dan är den yngre av Ädelfors-sönerna som övertagit och framgångsrikt drivit det familjeägda mur- och putsföretaget ihop med familj. Dan är likaså uppväxt med hantverket, murartradioner och entreprenörsskapet och detta axlar han också numera ett extra stort ansvar vad gäller produktion och utförande, i rollen som Arbetschef.

Dan och Mats har stor del i den starka närvaron och marknadsledande position man har på sin geografiska marknad.  

 

 

dan_karlsson 

 

 

 

 

 

Stefan Karlsson

Född 1972

Ordinarie ledamot, VD i STARK Fasadrenovering och delägare.

Stefan tog som 21-åring anställning som murare, snabbt blev han lagbnas och sen in på kontoret som tjänsteman. Via rollen som platschef och senast som företagschef, så axlar han nu ansvaret som VD för STARK Fasadrenovering 

Med över två decennier på STARK är han också en av dem som bäst känner STARKs organisation och dess kärnverksamhet.

Stefan Karlsson Ny 

 

   

 

 

 

Daniel Svensson 

Född 1974
Ordinarie ledamot, VD i Mälardalens Mur & Puts och delägare. 

Daniel är sprungen ur mur- och putshantverket och är med kollegan Kenneth Petersson grundare av Mälardalens Mur & Puts. Tillsammans har det drivit fram ett kompetent och innovativt företag som är en etavblerad spelare i branschen.

Daniel har också haft ett långt engagemang inom SPEF, branschföreningen för murat och putsat byggande, där han suttit i styrelsen och arbetat i den tekniska kommittén, med bland annat material och teknikutvecklingsfrågor. 

Daniel och Kenneth valde i april 2017 att bli en del av Fasadgruppen och Daniel är också involverad i styrelsearbetet. 

Daniel Svensson