JOURNUMMER
08-534 710 60

Fasadgruppen Sverige AB

Fasadgruppen Sverige AB är sveriges geografiskt största fasadkoncern. I verksamheten finns idag fyra dotterbolag som gemensamt täcker stora delar av mellersta och södra Sverige. Från Stockholms och Mälardalen, med Uppland och Södermannland, ända ner till Småland, Blekinge och Skåne.

Koncernen omsätter ca 365 Mkr och har ca 250 anställda. Bolagen är verksamma inom byggindustrin med fokus på utvänding renovering, ombyggnad och tillbyggnad men man utför även uppdrag inom nyproduktion.

Fasader är huvudsakligt uppdragsområde, men innefattar även balkonger & betong, fönster / fönsterdörrar, inglasningar, tak, plåt, måleri, mark och andra tillkommande byggdelar inom kundens behov. Erfarenhet finns förstås inom byggsamordning och att erbjuda kunderna en helhetslösning.

I koncernen finns också en omfattande hjälpmedelsuthyrning, som i huvudsak förser övriga dotterbolag med ställning och andra hjälpmedel för entreprenaduppdragen. Man har också egna externa kunder. Inom koncernen ägs över 20 000 kvm fast byggställning, 60 mastklättarnde plattformar, bygghissar, arbetsmaskiner (lastmaskiner och skylift), manskapsbodar, containers och annan utrustning och tillbehör för byggetableringen.

Fasadgruppen Sverige AB är koncernmoder och ägare till följande dotterbolag:  

  • AB Karlssons Fasadrenovering
  • AB Karlssons Fasadrenovering Skåne
  • STARK Fasadrenovering i Sverige AB
  • STARK Fasad i Stockholm AB
  • STARK Hyrställningar i Sverige AB
  • Mälardalens Mur & Puts
  • Murpoolen i Skåne AB

 Bolagets huvudägare är AM Karlsson i Kvicksund AB och KFAB Förvaltning AB, utöver detta finns idag ett antal mindre delägare.