Ring oss gärna!
08-534 710 70

En STARK historia

Verksamheten grundades redan 1963 i Eskilstuna av Roland Karlsson och ombildades 1970 till att bli Roland Karlsson Aktiebolag, företaget började med att renovera fasader, då som nu med murartraditionen i botten. Både tradition och erfarenhet har alltid tagits tillvara på ett effektivt sätt, med det har man alltid säkerställt en hög kvalitet.

I början av 80-talet engagerade Roland sonen Mikael Karlsson i verksamheten och det bidrog till att driva företaget framåt. Under senare delen av 80-talet växte bolaget stabilt för att under 90-talet expandera kraftigt och nå en marknadsledande position inom fasadrenovering.

1996 delades koncernen i två bolag med tilläggen "i Stockholm AB" respektive" i Mälardalen AB". Mikael Karlsson blev således ensam ägare till Stockholmsbolaget.

Under hela historien har företaget internt arbetat kontinuerligt med att vidareutbilda personal och bygga upp en erfarenhetsbank. För att vara en konkurrenskraftig partner och säkerställa projektens kvalité använder vi oss av beprövade material och investerar i modern utrustning.

2003 så beslutar man även att kvalitets- och miljöcertifera verksamheten enligt standarderna ISO 9001 och 14001, som ett av dom första bolagen i branschen!

Som ett led i utvecklingen av företaget fattades under våren 2005 beslut om namnändring av företaget till STARK Fasadrenovering Aktiebolag. Bakgrunden till beslutet är att ytterliggare förstärka helheten och tydliggöra de tjänster som företaget marknadsför. Bolaget erbjuder huvudsakligen fasadrenoveringar, men utför även övrigt renoveringsarbete inom tak, fönster, plåt, balkong och målning. Samtidigt skapas en egen avdelning för ställningsbyggnation med eget organisationsnummer.

Från 2008 till 2010 formas en ny verksamhet, för att möta den rådande lågkonjunkturen i samhället och byggindustrin. Ett förvärv av byggbolag sker, versksamheterna diversifieras och bolagiseras. Det ursprungliga mur- och putshantverket flyttas över ett nytt bolag som då namnges till STARK Mur och Puts.

2010 finns fyra affärsområden, separerat i bolag, som separat skall driva sina skilda affärsverksamheter koordinerat mot kund, i en samlad "STARK-koncern".

2010 övertar, samtidigt, STARK Mur och Puts tidigare företagsnamnet STARK Fasadrenovering. Detta då övriga bolag fullt fokuserar på ROT-byggnation och andra fackområden. Lågkonjunkturen i byggindustrin biter sig fast och slår särskilt hårt inom byggverksamheten. 

Efter sommaren 2012 så skiljs STARK Fasadrenovering helt från den gamla STARK-koncernen. Från detta driver STARK Fasadrenovering verksamheten själva med full fokus inom tre huvudsakliga produktionsområden

- Mur- och putsentreprenader
- Betongentreprenader
- Samordnad utvändig renovering (Totalåtaganden) 

STARK Fasadrenovering har sedan februari 2014, trippel-A-rating hos Soliditet AB.

2014 startas STARK Hyrställning i Sverige AB för att bedriva uthyrningsverksamhet, av fast byggställning, mastklättrande arbetsplattformar, bodar, containers, maskiner och andra hjälpmedel. STARK Hyrställning är systerbolag till STARK Fasadrenovering.

2015 startas STARK Fasad i Stockholm AB, som systerbolag, efter ett förvärv av tillgångar och övertagande personal från konkursboet till en tidigare branschkonkurrent. 

STARK har idag ca 70 anställda och omsätter ca 145 Mkr (jan-2016). STARK Fasadrenovering i Sverige AB innehar trippel-A-rating (Soliditet) sedan feb-2014.

Maj 2016 har STARK tillsammans Karlssons Fasadrenovering i Ädelfors, skapat sveriges största fasadkoncern. Verksamheten breddas geografiskt från Stockholm och Mälardalen, genom södra Sverige, ner till Småland, Blekinge och Skåne. Mer information under nyheter. 

2017 har Fasadgruppen även förvärvat Mälardalens Mur & Puts AB med säte i Enköping, Murpoolen Skåne AB i Malmö samt Johns Bygg & Fasad AB i Göteborg. 

/nyheter/sveriges-storsta-fasadkoncern/

http://www.fasadgrupp.se