Ring oss gärna!
08-534 710 70

Vi utför kompletta fasadarbeten

Våra åtaganden ska bedrivas kvalitets- och miljömässigt så att slutresultatet blir en rekommendation för kommande affärer. 

Vi arbetar miljömässigt förebyggande genom att undvika och minska sådant som belastar miljön samtidigt som vi bedriver vårt arbete inom miljölagstiftningens gränser. 

För att ständigt själva bli bättre sätter vi upp mål som minskar vår miljöpåverkan, är betydelsefulla för kvalité och arbetsmiljö samt i slutänden – för dig som är kund! 

Vi arbetar förebyggande och med ständiga förbättringar genom att:

  • Minska antalet besiktningsanmärkningar
  • Välja material utifrån miljö- och hälsosynpunkt utan att försumma kvalitetsaspekter
  • Ta personlig kontakt med kund innan anbudsofferering
  • Minska avfall till deponi samtidigt som vi hushåller med råvaror och främjar återanvändning
  • Köra miljövänligt


Läs mer om ISO-certifieringarna på: www.intertek.se 

Självklart är vi också medlemmar av:

  • Sveriges Byggindustrier
  • Stockholms Byggmästareförening
  • SPEF (Sveriges mur- och putsentreprenörers förening)
  • FIBOR (Företag inom byggnadsvård och restaurering)