Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Annedalsterrassen

P-NR: P02044

Uppdragsbeskrivning:

Entreprenaden omfattar murning av fasadtegel på ytterfasad samt i trappuppgångar på kvarteret Baltic 22.

Omfattning:

ca 3000 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Annedalsvägen 39, Bromma

Kommun: Bollebygd

Fasadsystem: Nyproduktion: Murning fasadtegel

Ställning: Arbetsplatform

Byggår: 2011

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2012