Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Arlandia Hotell

P-NR: P10008

Uppdragsbeskrivning:

STARK skall tvätta och impregnera fasaden på Arlandia Hotell. Därtill skall frostskadat tegel skall bytas ut.

Omfattning:

ca 5000 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Benstocksvägen 1

Kommun: Sigtuna

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1979

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2011