Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Bergrumsgarage Årstaäng

P-NR: P7022

Uppdragsbeskrivning:

STARK uträttade kompletta murningsarbeten åt Stockholmhem. Projektet omfattade nyproduktion av ett parkerinsgarage i 2 våningar.

Adress: Förmansvägen 18, Liljeholmen

Kommun: Stockholm

Byggnation: Murning

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2007

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2007