Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Bergslagen 4

P-NR: P9028

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag av Bostadsrättsföreningen Bergslagen 4 att fasadrenovera gatu- och gårdsfasader samt att utföra renovering av piskbalkonger (platsgjutning).

Omfattning:

Ca 1060 kvm fasad (bruttoyta)

Adress: Kammakargatan 64, Stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Balkonger: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1928

Kulturhistorisk klassificering: Gul

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2010