Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Bygatan

P-NR: P5002

Uppdragsbeskrivning:

STARK har varit delentreprenör åt Brf Bygatan i Solna, rörande påbyggnad av två nya våningar på sex befintliga bostadshus, totalt 82 helt nya bostadsrätter.

STARK ansvarade i entreprenaden för renovering av murverk, i vilket bla. innefattade byte av tegelbalkar, nya tegelförankringar samt omfogning. STARK har även tilläggsisolerat och putsat den nya våningsplanen. 

STARK ansvarade även för en omfattande och avancerad ställningsbyggnation med mastklättarnde arbetsplattformar och vädertak för ett fuktsäkert byggande i hela entreprenaden.

Adress: Bygatan, Huvudsta

Kommun: Solna

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – tilläggsisolering

Tak: Nyproduktion

Byggnation: Påbyggnad

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2007

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 20 och uppåt

Slutfört: 2007