Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Degeln 3

P-NR: P02038

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag renovera fasad, utföra plåtarbete samt även målningsarbete.

Omfattning:

1400 kvm fasad (bruttoyta)

Adress: Karlbergsvägen 41

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1917

Kulturhistorisk klassificering: Gul

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2010