Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Doktorn

P-NR: P4157

Uppdragsbeskrivning:

STARK Fasadrenovering anlitades under 2015 för att utföra hel omgjutning alternativt lokal lagning av föreningens balkonger. 

Omfattning:

Antal balkonger: 137 st

Adress: Doktor Widerströms Gata 2-50

Kommun: Stockholm

Balkonger: Renovering

Byggår: 1953

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2015