Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Entitan

P-NR: P8005

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag som totalentreprenad att renovera, förlänga och inglasa 196 st balkonger åt Brf. Entitan.

Omfattning:

196 st balkonger

Adress: Krysshammarvägen 2-10, 14-22, Solna

Kommun: Solna

Balkonger: Förlängning – platsgjutning

Tak: Nyproduktion

Inglasningar: Profillösa system

Ställning: Arbetsplatform

Byggår: 1966

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 10-20 MSEK

Slutfört: 2008