Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Farmen

P-NR: P5178

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag av Brf Farmen att förlänga och glasa in föreningens balkonger. I entreprenaden ingick rivning av gamla balkonger, renovering av betong, montage av nya balkongplattor och mellanväggar, förlängning av varje balkongtorns tak, diverse målning- och markarbeten.

Omfattning:

903 balkonger 

Adress: Åkerbyvägen 100-394

Kommun: Täby

Balkonger: Förlängning – prefab

Tak: Nyproduktion

Inglasningar: Integrerade system

Ställning: Arbetsplatform

Byggår: 1964

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 20 och uppåt

Slutfört: 2010