Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Granen 3

P-NR: P4044

Uppdragsbeskrivning:

Fasadrenovering - nedknack av fasad

Bilning och omgjutning av överbetong samt nytt tätskikt

Nya fönsterbleck

Utvändig fönstermålning

Omfattning:

Totalyta: 592 kvm

Antalet fönsterbleck: 116 st

Adress: Råsundavägen 124

Kommun: Solna

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – ROT-system

Tak: Renovering

Fönster: Renovering

Byggnation: Ombyggnation

Ställning: Fast ställning

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2015