Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Kålroten 8

P-NR: P9146

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick uppdraget att renovera gårds- och gatufasad inkl. omläggning av takfotslist samt fönsterrenovering (omkittning, rötskadebehandling, målning).

Omfattning:

3000 kvm fasad (bruttoyta) för fasadrenovering
200 fönster för renovering

Adress: Närkesgatan 2, Södermalm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Fönster: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1924

Kulturhistorisk klassificering: Gul

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2010