Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Kantarellen 12

P-NR: P8161

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag av Bostadsrättsföreningen Kantarellen 12 (numera Gröna Husen Lidingö) att riva och återuppbygga prefabricerade balkonger, utbyta balkongpelare och räcken, schaktning och dränering runt befintlig platta på mark, balkonger på marklägenheter ersätts med uteplats av marksten, renovering av träfasader samt nya entréportar.

Omfattning:

Projektet består av 14 fastigheter med 156 lägenheter.

Adress: Lillåkersvägen, Lidingö

Kommun: Lidingö

Balkonger: Förlängning – prefab

Ställning: Arbetsplatform

Byggår: 1975

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 10-20 MSEK

Slutfört: 2009