Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Kråkskär

P-NR: P7131

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag av Brf Kråkskär att förlänga och glasa in föreningens balkonger. I entreprenaden ingick rivning av bröstningar under fönster och ny isolering bakom dessa, renovering av betong, montage av nya balkongplattor (förlängning) och mellanväggar, inglasning av dessa, förlängning av varje balkongtorns tak, diverse målning- och markarbeten. Dessutom byttes samtliga fönster och puts- och tegelfasad renoverades.

Omfattning:

2500 kvm fasad (bruttoyta)
800 fönster
120 stycken balkonger

Adress: Larsbodavägen 36-50, 58-66

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Balkonger: Förlängning – prefab

Tak: Nyproduktion

Inglasningar: Profillösa system

Fönster: Utbyte

Ställning: Arbetsplatform

Byggår: 1958

Kulturhistorisk klassificering: Grön

Entrepenadsumma intervall: 20 och uppåt

Slutfört: 2009