Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Mullvaden Andra 37

P-NR: P8109

Uppdragsbeskrivning:

STARK ansvarade för att utföra putsarbeten på del av fasad mot grannfastigheten samt även ställning.

Adress: Hornsgatan 75, Stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1908

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2009