Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Oxeln 8

P-NR: P9204

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag av Brf. Oxeln att renovera deras fasad samt renovera deras 8 st balkonger (platsgjutning) och höja deras balkongräcken.

Omfattning:

ca 290 kvm fasadyta (brutto), 8 st balkonger.

Adress: Förrådsgatan 2, Solna

Kommun: Solna

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Balkonger: Renovering

Ställning: Arbetsplatform

Byggår: 1938

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2010